Jeg er helsepersonell og søker medisinsk informasjon om BOTOX®

Gå videre

Make your impact


Effekt og sikkerhetsdata for BOTOX®

Etter 30 års bruk har BOTOX® mer data og pasienterfaring enn noe annet botulinumtoksin.DRE

Kliniske resultater av BOTOX®

Slik foregår behandling med BOTOX®

BOTOX® brukes som behandling for flere sykdommer. Hva er de og hvordan forberedes behandlingen?

Mer om BOTOX®-behandlinger

BOTOX® og migrene

Hvilken type migrene kan behandles med BOTOX®?

Les mer om BOTOX® som migrenebehandling

Vurder pasientens migrene

Hvor påvirket er pasienten av sykdommen?

Tilby migrenetesten HIT-6

Effekt og sikkerhetsdata for BOTOX®

Etter 30 års bruk har BOTOX® mer data og pasienterfaring enn noe annet botulinumtoksin.DRE

Kliniske resultater av BOTOX®

Slik foregår behandling med BOTOX®

BOTOX® brukes som behandling for flere sykdommer. Hva er de og hvordan forberedes behandlingen?

Mer om BOTOX®-behandlinger

Referanser

  • [BOT]   -   BOTOX® SPC 19.05.2022
  • [DRE]   -   Dressler D. Botulinum toxin drugs: brief history and outlook . J Neural Transm (Vienna). 2016 Mar;123(3):277-279
Lukk