Jeg er helsepersonell og søker medisinsk informasjon om BOTOX®

Gå videre

Make your impact


Aktuellt

BOTOX® 11-10-2021

Så godt har skandinaviske klinikker klart seg gjennom pandemien

Covid-19 snudde opp ned på rutinene. I starten av pandemien så man en tydelig nedgang i konsultasjoner med pasienter som blir behandlet med botulinumtoksin for kronisk migrene. En ny undersøkelse viser et mer positivt bilde1. Covid-19 har ført til store utfordringer for helsevesenet over hele verden. Slik er det også i Skandinavia og blant pasienter...

Kronisk migrene 07-09-2021

En undervurdert sykdom med store kostnader

Sykdomsbyrden av migrene er stor. Likevel er problemet undervurdert, og migrenepasienter må kjempe i det stille, mange ganger uten adekvat hjelp fra helsevesenet, også her i Skandinavia. Derfor gjør vi oppmerksom på Migraine Awareness Week.

Fokal spastisitet etter slag 14-06-2021

Hva kan 300 britiske fysioterapeuter lære oss om injek...

Bare en liten del av slagpasienter som er kandidater for behandling med botulinumtoksin på grunn av avansert spastisitet, får tilgang til behandlingen. De fleste klinikkene i Norge, Sverige og Danmark mener at mangel på injektører er den største utfordringen. Kan fysioterapeuter være en del av løsningen?

Fokal spastisitet etter slag 22-03-2021

Er tidspunktet for intervensjon viktig for utfallet av ...

En studie av Patel, Ward og Jost et al, så på effekten av tidlig intervensjon hos voksne pasienter med post-stroke spastisitet i underekstremitetene.

Fokal spastisitet etter slag 17-02-2021

Dette sier ekspertene om vellykket tverrfaglig samarbei...

Samarbeidet mellom forskjellige yrkesgrupper er et sentralt tema når leger innen spastisitetsbehandling får spørsmål om de største utfordringene for å lykkes bedre med behandlingen. Hvordan kan det gjøres på beste måte? Vi har intervjuet noen eksperter på området.

BOTOX® og migrene

Hvilken type migrene kan behandles med BOTOX®?

Les mer om BOTOX® som migrenebehandling

Vurder pasientens migrene

Hvor påvirket er pasienten av sykdommen?

Tilby migrenetesten HIT-6

Effekt og sikkerhetsdata for BOTOX®

Etter 30 års bruk har BOTOX® mer data og pasienterfaring enn noe annet botulinumtoksin.DRE

Kliniske resultater av BOTOX®

Slik foregår behandling med BOTOX®

BOTOX® brukes som behandling for flere sykdommer. Hva er de og hvordan forberedes behandlingen?

Mer om BOTOX®-behandlinger

Referanser

  • [BOT]   -   BOTOX® SPC 19.05.2022
  • [DRE]   -   Dressler D. Botulinum toxin drugs: brief history and outlook . J Neural Transm (Vienna). 2016 Mar;123(3):277-279
Lukk