Jeg er helsepersonell og søker medisinsk informasjon om BOTOX®

Gå videre
Kronisk migrene 03-04-2019

European Headache Federation (EHF) anbefaler behandling med BOTOX® (botulinumtoksin type A) ved kronisk migrene

På bakgrunn av at foreskrivningen av BOTOX® ved kronisk migrene øker jevnt så EHF et behov for å utvikle en oppdatert behandlingsveiledning for BOTOX®. Det ble dannet et panel med sju ledende eksperter for å gjennomgå den vitenskapelige dokumentasjonen. Basert på 23 kliniske studier og deres samlede kliniske erfaring gir disse en veiledning for behandling av kronisk migrene (CM)BEN.

Effekt og tolerabilitet

Ekspertgruppen anbefaler BOTOX® som en velprøvd og veltolerert behandling av kronisk migrene.

Før behandling

Pasienter bør helst ha prøvd to til tre andre profylakselegemidler før initiering av BOTOX®.

Andre legemidler

Hos pasienter som overdoserer anfallsforebyggende legemidler, bør disse om mulig seponeres før behandlingsstart med BOTOX®. I de tilfeller der dette ikke er mulig, kan behandling med BOTOX® likevel innledes fra start eller før utsettelse av anfallsforebyggende legemiddel.

Injeksjonsparadigme

BOTOX® skal administreres i samsvar med PREEMPT-injeksjonsparadigme. Se her

Non-responders

Pasienter defineres som non-responders hvis behandlingen ikke resulterer i en reduksjon av antallet dager med hodepine per måned med 30 % eller mer. Men det bør også tas hensyn til andre faktorer, f.eks. hodepineintensitet, funksjonshinder og pasientpreferanser, ved evaluering av behandlingsrespons med BOTOX®.

Avbryte og gjenoppta behandling

Behandlingen skal avbrytes hvis pasienten ikke responderte på de første 2–3 behandlingssyklusene. Fortsatt behandling med BOTOX® bør evalueres ved å sammenligne antallet dager med hodepine de fire ukene før påbegynt behandling, med de fire ukene etter den seneste behandlingssyklusen. Det anbefales at behandlingen avbrytes hos pasienter hvis reduksjon av dager med hodepine er mindre enn 10 per måned, over 3 måneder. De aktuelle pasientene bør evalueres på nytt 4-5 måneder etter avsluttet BOTOX®-behandling for å sikre at de ikke har vendt tilbake til en tilstand av kronisk migrene. I denne posisjonen bør BOTOX®-behandlingen påbegynnes igjen.

Les hele artikkelen her


European Headache Federation (EHF) er en ideell organisasjon som ble grunnlagt i 1992. Organisasjonen har som mål å forbedre livskvaliteten for de i Europa som er rammet av hodepinediagnoser. Det skjer bl.a. gjennom informasjon til regjeringer, helseleverandører og allmennheten over hele Europa. En viktig del av deres virksomhet er å utdanne yngre leger, nevrologer, allmennleger og andre som er involvert i behandlingen av hodepine. Mer informasjon finnes på EHFs hjemmeside.

Kronisk migrene er en veldefinert tilstand LIP11, OLE13 som rammer ca. 2 % av den globale befolkningen. NAT10, BIG08
Hovedkriterier for kronisk migrene er:
• 15 eller flere dager med hodepine per måned i minst tre måneder
• Hvorav minst 8 dager med hodepine per måned av migrenekarakter

Referanser

  • [LIP11]   -   Lipton RB. Chronic migraine, classification, differential diagnosis, and epidemiology. Headache. Jul-Aug 2011;51 Suppl 2:77-83.
  • [OLE13]   -   Headache Classification Committee of the IHS. The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Cephalalgia. 2013 Jul;33(9):629–808.
  • [NAT10]   -   Natoli JL, Manack A, Dean B, et al. Global prevalence of chronic migraine: a systematic review. Cephalalgia. 2010 May;30(5):599–609.
  • [BIG0S]   -   Bigal ME, Serrano D, Reed M, et al. Chronic migraine in the population: burden, diagnosis, and satisfaction with treatment. Neurology. 2008 Aug 19;71(8):559–566..
  • [BEN]   -   Bendtsen L, Sacco S, Ashina M, et al. Guideline on the use of onabotulinumtoxinA in chronic migraine: a consensus statement from the European Headache Federation. J Headache Pain. 2018 Sep 26;19(1):91.
Lukk