Informasjonskapsler (cookies) kreves for at siden skal fungere optimalt. Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettsiden. Ved å klikke på siden godtar du at vi bruker informasjonskapsler.

Jeg er helsepersonell og søker
medisinsk informasjon om botox®

Gå videre

Jeg er helsepersonell og søker
Informasjon om botulinumtoksin for kosmetisk bruk

Gå videre
Kronisk migrene 22-05-2020

Viktig å kunne skille mellom forskjellige auratyper ved ”øyemigrene”

I dagligtale brukes uttrykket “øyemigrene” både ved retinal migrene og ved vanlig visuell aura. Mens leger som er spesialister på migrene kjenner igjen og ut fra anvendte kriterier kan stille diagnosen ved visuell aura, er det ikke mange som har støtt på den sjeldne tilstanden retinal migrene. Hva er forskjellene?

– I løpet av mine 20 år som spesialist i nevrologi har jeg bare sett et par tilfeller av retinal migrene, sier Aud Nome Dueland, lege ved Sandvika Nevrosenter og Nevrologisk poliklinikk, Rikshospitalet i Norge.

Visuell aura skyldes en patofysiologisk forandring i den bakre delen av hjernen som blant annet medfører en kortvarig reduksjon av blodgjennomstrømningen i hjernebarken, såkalt cortical spreading depression (CSD). Fenomenet forårsaker vanligvis synsforstyrrelser i begge øynene, på samme side av synsfeltet. Disse kan vise seg som sikksakklinjer og fortifikasjoner og kan gi tap av synsfelt, såkalte skotomer, på begge øynene.

– Til forskjell fra personer med vanlig visuell aura, opplever altså de med retinal migrene symptomer bare på det ene øyet. De ser også flere lynglimt, såkalte scintillasjoner, og noen ganger kan også tap av synsfelt forekomme.

Spørsmål til pasienten for å finne riktig diagnose

– Visuell aura er det aller vanligste aurafenomenet. Anslagsvis rammer det 20 % av alle migrenepasienter. Aura inneholder et bredt spekter av nevrologiske symptomer der synsforstyrrelser og bortfall av tale eller følelse inngår. Symptomene begynner 5 til 60 minutter før hodepinen setter inn. Av pasientene med aura har 90 % visuell aura der de ser sikksakkmønstre, lynglimt og opplever synsbortfall, sier Aud Nome Dueland

I dagligtale brukes uttrykket “øyemigrene” både ved retinal migrene og ved vanlig visuell aura. Aud Nome Dueland mener at uansett hvilken type aura det handler om, så er det viktig å stille de riktige spørsmålene til pasienten for å kunne stille en korrekt diagnose.

Vi har i lang tid hatt diagnosekriterier for migrene med aura, The Visual Aura Rating Scale, (VARS). Disse bygger blant annet på at legen stiller spørsmål om tilbakevendende attakker, hvor mange minutter attakkene varer, om de er ensidige, helt reversible og om de gir synsforstyrrelser, sensoriske eller andre symptomer fra nervesystemet. Vanligvis utvikler ubehaget seg gradvis og følges som regel av hodepine og andre tilhørende migrenesymptomer, forklarer Aud Nome Dueland.


Aud Nome Dueland, spesialist i nevrologi ved Sandvika Nevrosenter
og Nevrologisk poliklinikk, Rikshospitalet i Norge. (Foto: LHL)

Det er ikke uvanlig at pasienter opplever at symptomene sitter i det ene øyet, men i virkeligheten blir begge øynene påvirket
- sier Aud Nome Dueland

Dersom en pasient har flere aurasymptomer, kommer disse vanligvis i rekkefølge. Auraen begynner med visuelle symptomer som etterfølges av sensoriske opplevelser og deretter tap av taleevnen. Men det omvendte kan også forekomme. Varigheten av de fleste aurasymptomene er én time. Motoriske symptomer kan derimot vare lengre.

Spredningen av synsforandringene er forskjellige

– Mange ganger har pasientene vansker med å beskrive aurasymptomene sine. Man kan da be dem å begynne med å registrere attakkene. Dette er spesielt viktig ved mistanke om retinal migrene. Det kliniske bildet blir tydeligere da. Det er heller ikke uvanlig at pasienter opplever at symptomene sitter i det ene øyet, men i virkeligheten blir begge øynene påvirket, forklarer Aud Nome Dueland.

– For ikke å blande sammen symptomene med retinal migrene er det viktig at pasienten med egne ord beskriver hva de ser og hvordan synsforandringen arter seg. Synsforandringen ved retinal migrene brer seg ikke ut på samme måte som ved vanlig visuell aura. Den forrige? formen utvikler seg i etapper som begynner midt i synsfeltet og brer seg deretter ut i samme hastighet som cortcial spreading depression. Denne spredningen ser man ikke ved retinal migrene. Legens oppgave er å kartlegge pasientens symptomer slik at han/hun kan skille disse auratypene fra hverandre, avslutter Aud Nome Dueland.

Les mer om BOTOX® som behandling ved kronisk migrene

Les mer her

ND-BTX-2050015

Referanser

  • Ingen referanser tilgjengelig
Lukk