Jeg er helsepersonell og søker
medisinsk informasjon om botox®

Gå videre
Kronisk migrene 16-06-2020

La hodepinesykepleieren slippe til, en ressurs i migrenebehandlingen/klinikken

Migrene er en vanlig sykdom med betydelig sykdomsbyrde. Til tross for dette faktumet er underbehandling fremdeles utbredt. Hvordan kan vi bygge en solid behandlingskjede som kan gi økt tilgang til behandling for dem som trenger det? Hodepinesykepleier Annica Antemar ved Trojanowski nevrologiklinikk i Stockholm deler sine erfaringer med å ha et omfattende ansvar på klinikken.

Kronisk migrene er en relativt vanlig sykdom. De vanligste beregningene av forekomst er fra 1,4 til 2,2 %1. Mangel på nevrologer og hodepinespesialister medvirker imidlertid til at tiden mellom diagnostisering og behandling blir forlenget. Det er en gåte for beslutningstakere innen helsevesenet og avdelingsledere samt praktiserende leger hvordan man kan øke tilgangen til behandling på en bærekraftig og kostnadseffektiv måte.

Injeksjoner med BOTOX® (botulintoksin type A) bør administreres av helsepersonell med kunnskap om PREEMPT. Ifølge en undersøkelse av svenske nevrologiklinikker som ble foretatt på vegne av Allergan i februar i år, er det bare 19 % av helsepersonellet som injiserer BOTOX® ved migrene som er sykepleiere, og 81 % er leger.

Rollen til en hodepinesykepleier

Annica Antemar arbeider som sykepleier ved Trojanowski nevrologiklinikk i Stockholm sammen med nevrolog Dariusz Trojanowski. De fokuserer på pasienter med migrene og diagnostiserer og behandler disse. Klinikken har ca. 400 migrenepasienter.

Annica er ansvarlig for en stor andel av de daglige aktivitetene som f.eks. oppfølgingsbesøk og vurdering av hodepinekalender, svare på spørsmål om sykdom og behandling og, ikke minst, administrasjon av injeksjonsbehandlinger. Med andre ord; mer eller mindre alt unntatt diagnostisering og forskrivning av legemidler.

Hodepinesykepleier Annica Antemar
ved Trojanowski nevrologiklinikk i Stockholm

Hva er den mest givende delen av arbeidet ditt?

“Jeg har mange ganger hørt at pasienter med kronisk migrene er krevende, men jeg synes det er en givende gruppe. Som helsepersonell kan man virkelig gjøre en forskjell for disse personene,” sier Annica Antemar.
“Jeg tar meg tid og hører på alle de ulike historiene bak hver eneste person, og jeg treffer ofte de samme pasientene over lang tid siden dette er en kronisk sykdom.”

Dersom en pasient har fått BOTOX® forskrevet, vil Annica injisere pasienten i henhold til PREEMPT-paradigmet. Annica sier at hun bruker noen minutter på å sette injeksjonene.
Annica har utviklet et vellykket samarbeid med dr. Trojanowski i årenes løp. Etter hvert som partnerskapet deres har utviklet seg, har Annicas ansvarsområde utviklet seg også. I de siste årene har Annica også deltatt på seminarer og kurs som foredragsholder om migrene.

19%
- Andel sykepleiere av helsepersonell som injiserte BOTOX® ved migrene, 81 % var leger. Ifølge en undersøkelse av svenske nevrologiklinikker som ble foretatt på vegne av Allergan i februar 2020
Hvilke er de største utfordringene ved å være hodepinesykepleier?

“Pasientene har noen ganger altfor høye forventninger. Jeg kan ikke kurere hodepine, og mange av pasientene må finne en måte å leve med sykdommen på,” sier Annica.

“Jeg kan ikke møte alle pasientene som ønsker å komme på klinikken vår, selv om jeg ønsker det. Ventelistene er lange, og henvisningssystemet fra primærhelsetjenesten ville dratt nytte av noen forbedringer.”

Tips til kliniske ledere

Ifølge internasjonale beregninger, står hodepine for 4,4 % av alle konsultasjoner i allmennpraksis2, ca. 5 % av alle medisinske sykehusinnleggelser3 og ca. 20 % av alle konsultasjoner på nevrologiske poliklinikker4.

Hvilke er dine anbefalinger til andre klinikker som vurderer å ansette en sykepleier eller fremheve rollen til sykepleieren som en måte til å gi bedre tilgang til behandling for disse pasientene?

“Det er bare å hoppe i det. En sykepleier er absolutt kompetent til å håndtere pågående migrenebehandling, ikke minst med tanke på den faktiske pleien og kan besvare alle spørsmål som dukker opp med tanke på migrene og andre samtidige sykdommer.”
“Du vil spare mye tid for legen som derfor kan fokusere på diagnostisering og forskrivning av legemidler,” sier Annica Antemar

ND-BTX-2050014

Referanser

  • 1. Natoli et al 2010    
  • 2. Tepper et al. 2004; Kernick et al. 2008b    
  • 3. Weatherall, 2006    
  • 4. Stone et al. 2010    
Lukk