Jeg er helsepersonell og søker
medisinsk informasjon om botox®

Gå videre
AMI 16-10-2020

Slik ser behandlingen med botulinumtoksin ut i 2025

Den 25. september ble Allergan Medical Institutes store nordiske ekspertmøte 2020 avholdt. Temaet var behandling i 2025, og blant deltagerne var Nordens fremste eksperter på kronisk migrene og spastisitet, men også eksperter på digitale trender og verktøy i forbindelse med behandling og helse. Hvilke idéer ble luftet? Her er sammendraget på 5 minutter.

På grunn av koronapandemien ble møtet først utsatt fra mars til september, men det ble senere avholdt digitalt. Temaet var ”Behandling i 2025”, og formålet er å på ulike måter inspirere til klinikkutvikling for å oppnå bedre tilgang til behandling og best mulig behandlingsresultater. BOTOX® som legemiddel var ikke i fokus. I stedet fokuserte agendaen på miljøendringer og nye muligheter med relevans for behandling av kronisk migrene og spastisitet etter slag.

Digitale muligheter innen rekkevidde

Mats Olsson, konsulent hos Kairos Future som hjelper selskaper til å forstå og forme fremtiden sin, innledet med en forelesning om hvordan koronapandemien hadde drevet den digitale omstillingen fremover. Hans budskap var likevel å ikke kjenne seg overveldet av AI, AR og VR, men i stedet ta et skritt tilbake og begynne med å skape et bilde av de enkle gevinstene på klinikken.

Senere på dagen delte man erfaringene fra et pilotprosjekt som Allergan og utvalgte klinikker i Norden har gjennomført i løpet av det siste året. Prosjektet omhandler Augmented Reality, AR, for trening og administrasjon av BOTOX®. Nadime Hachach-Haram, lege og grunnlegger av AR-selskapet Proximie snakket engasjert om mulighetene med verktøyet, både i Norden og globalt, men understreket de menneskelige aspektene av å lykkes med innovasjon og forandring.

– Det handler til slutt om kultur og atferd på klinikken, ikke teknikk.

Sykepleiere og fysioterapeuter kan utvikle klinikken

Under temaet utviklingsmuligheter ble det i tillegg til digitale verktøy satt søkelys på tverrfaglig samarbeid. Det var spesielt potensialet ved å la sykepleiere og fysioterapeuter ta et større ansvar i behandlingen av kronisk migrene og spastisitet etter slag, ikke minst med tanke på BOTOX®-injeksjoner. Susie Lagrata, spesialistsykepleier i hodepine og nevromodulering på National Hospital for Neurology and Neurosurgery, London og Peter Sanderson, fysioterapeut med spesialisering i nevrologi, Royal Orthopaedic Hospital, Birmingham var to av talerne.

– Det går an å skape en sykepleierledet klinikk på egenhånd som hodepinesykepleier, men det er ikke enkelt. Mitt råd er derfor å samarbeide med de andre på klinikken og i fellesskap rette ut de spørsmålstegnene som oppstår, sa Susie Lagrata.

Allergans ”Partnerskapsforslag” ble presentert

– Vi har foretatt et bevisst valg og omdefinert vår syn på den virksomheten vi driver. Vi selger ikke lenger hetteglass med BOTOX®, vi driver forandring (”Impact”). Med dette setter vi like mye fokus på aktiviteter ”utenfor hetteglasset”, og dette møtet og vinklingen er et eksempel på det.

Det sa Niclas Berg, produktsjef for BOTOX® i Norden, i forbindelse med at han presenterte teamets langsiktige visjon og ”Partnership Proposition”. Hans budskap til deltagerne var tydelig:

– Dersom du ikke allerede har gjort det, bør du innlede en dialog med oss om de vanskelighetene og mulighetene du ser for å kunne behandle pasientene dine fremgangsrikt. På grunnlag av dette etablerer vi partnerskapsprosjekter som kan forbedre pasientresultater og tilgangen til behandling.

ND-BTX-2050059

Referanser

  • Ingen referanser tilgjengelig
Lukk