Jeg er helsepersonell og søker medisinsk informasjon om BOTOX®

Gå videre
AMI 30-11-2020

Slik kan Augmented Reality gi flere pasienter tilgang til BOTOX®-behandling

Et verktøy til å utdanne flere injektører og gi flere pasienter tilgang til behandling, uansett hvor i landet pasienten og injektøren befinner seg. Er Augmented Reality, AR, veien fremover for Nordens BOTOX®-klinikker?

– Augmented Reality, AR, har et enormt potensial i behandlingssystemet, sier Bo Biering Sørensen, overlege ved spastisitetsklinikken, Klinikk for bevegelsesforstyrrelser, Smerteklinikken/CRPS-klinikken og Nevrologisk klinikk på Rigshospitalet Glostrup i Danmark og som har testet metoden ved BOTOX®-injeksjoner for spastisitet.

– Det er en stor fordel at pasienter slipper å reise, men kan få behandling av en injektør på sin lokale klinikk eller sykehus under digital overvåking av en ekspert fra et høyt spesialisert senter. Det gir også injektøren tid til å føle seg sikrere på oppgaven sin.

Teknikk som ”forsterker” virkeligheten

Augmented Reality, AR, eller direkte oversatt ”forsterket virkelighet”, har fått et solid oppsving i det siste. Mange som hører begrepet tenker kanskje på Pokemon Go? Men hva har en populær lek der man jager levende Pokemonfigurer i hagen sin å gjøre med kompliserte kirurgiske inngrep eller BOTOX®-injeksjoner ved kronisk migrene eller spastisitet?

Svært enkelt forklart er AR en teknikk som i sanntid legger til digital informasjon til den fysiske virkeligheten, synlig på en skjerm eller via briller. Virtuelle bilder kan for eksempel vise en kirurg hvordan det ser ut inne i kroppen under en pågående operasjon, uten at han/hun behøver å åpne den med et snitt. På samme måte kan en injektør få nøyaktige instruksjoner av en ekspert som befinner seg på et annet sted, om hvor en injeksjon skal settes på en pasient.

Det eneste som kreves er at de har hver sin datamaskin, nettbrett eller telefon med minst 3G, nettkamera samt ett eller flere eksterne kameraer, mikrofon og høyttalere.

Bo Biering AR teknikk
Bo Biering Sørensen, overlege ved Rigshospitalet Glostrup i Danmark,
prøver den nye teknikken på en pasient.

Kan komme raskt i gang

– Ved at teknologien kan koble sammen mennesker på forskjellige steder kan flere pasienter få tilgang til BOTOX®-behandling ved spastisitet og migrene. I dag kan ventetidene for behandling være ca. to år, sier Bo Biering Sørensen. På denne måten kan man lære opp flere injektører. Teknikken er så enkel at alle klinikker som har utstyr og god internettoppkobling kan komme raskt i gang, og både leger, sykepleiere og fysioterapeuter kan gi injeksjoner.

– Det er nødvendig med en første hands-on opplæring, men deretter rekker det at det finnes en ekspert ved siden av injektøren digitalt for å veilede, og Bo Biering Sörensen forklarer litt mer detaljert hva som skjer.

– Som ekspert har jeg en datamaskin med delt skjerm der jeg kan se to bilder samtidig. På det ene bildet ser jeg via injektørens eksterne kamera hva han/hun gjør hele tiden. På det andre bildet ser jeg et ultralydbilde av for eksempel pasientens muskler. Samtidig kan injektøren følge hånden min på sin datamaskin. På den måten kan jeg veilede under hele prosessen og vise nøyaktig i hvilken muskel injeksjonen skal settes. Det gjør at injektøren slipper å føle seg usikker. Eksperten kan deretter være med til injektøren føler seg sikrere og klarer seg på egen hånd.

Bo Biering Sörensen forklarer at hele prosedyren må skje uten tidsforskyvning.

– Man må være helt sikker på at det man ser hender nøyaktig i sanntid. Hvis alt fungerer som det skal, er dette en svært god og effektiv måte å arbeide på. Pasientene kan få behandling på sin lokale klinikk og injektørene behøver ikke å reise for å utdanne seg, og det er jo ekstra bra i disse koronatider.

På den måten kan jeg veilede under hele prosessen og vise nøyaktig i hvilken muskel injeksjonen skal settes. Det gjør at injektøren slipper å føle seg usikker.
- Bo Biering Sörensen, overlege ved spastisitetsklinikken på Rigshospitalet Glostrup

Et partnerskap for utviklet behandling

For Allergan, et AbbVie-selskap, har det vært viktig å ta til seg den nyeste teknikken. Det mangler både nevrologer og dyktige injektører, og AR er en måte for å øke antallet behandlere og derved redusere de lange køene av pasienter med kronisk migrene eller spastisitet etter slag.

– Vi har mange utdanninger, både for sykepleiere og leger, og vi så at AR kunne passe inn her, sier Anna Bernmalm, Lead for Allergan Medical Institute, men hun påpeker at ingen injektør blir ekspert etter én eneste treningsøkt.

– Vi har alltid en hands-on opplæring først, men vel tilbake på klinikken er mange redde og usikre når de skal utføre behandlingen selv. De føler seg ikke ferdigutdannede. Ved å bruke AR kan injektøren få støtte fra en ekspert.

Anna Bernmalm, AMI
Anna Bernmalm, Lead for Allergan Medical Institute

Bidrar til økt pasientsikkerhet og forbedret tilgjengelighet

Anna Bernmalm sier at hun har sett at man ved hjelp av teknikken kan gjøre injektørene både bedre og sikrere.

– Det er ganske enkelt en kvalitetssikring.

Et annet ikke uviktig aspekt er tidsfaktoren. Tiden er i dag begrenset, og Anna Bernmalm er enig med Bo Biering Sörensen om at en fordel med å bruke AR er at personale ikke trenger å bruke tid på å reise bort for å få opplæring. Det gagner også pasientene som slipper å sendes vekk for behandling.

– Hele ideen med å utdanne flere injektører er å gjøre det mulig for et større antall pasienter å få best mulig behandling, uansett i hvilket land de befinner seg. Og ved å utnytte den nye teknikken kan vi få mest mulig ut av behandlingsressursene, avslutter Anne Bernmalm.

Referanser

  • Ingen referanser tilgjengelig
Lukk