Jeg er helsepersonell og søker
medisinsk informasjon om botox®

Gå videre
HodePodden 03-12-2020

HodePodden – En podkast for deg som jobber med migrene og hodepine

Hva er HodePodden?

I hver episode av HodePodden inviterer programleder Tine Poole en ny spesialist for å snakke om tematikker innenfor migrene og hodepine. HodePodden er et initiativ fra Allergan et Abbvie Company for å fremme kunnskapsdeling og faglige diskusjoner innenfor fagfeltet hodepine og migrene.


Episode 12: Kjønnsforskjeller ved migrene

Gjest: Nevrolog og overlege dr. med. Kjersti Grøtta Vetvik, Ahus.

Migrene rammer både kvinner og menn, men sykdommen kan arte seg forskjellig mellom kjønnene. Både biologiske og kulturelle faktorer spiller inn. Episoden fokuserer også på behandling av migrene gjennom forskjellige hormonelle faser i kvinnens liv, blant annet menstruell migrene og migrene i overgangsalder.

Nyttige linker:

Vetvik KG, MacGregor EA. Sex differences in the epidemiology, clinical features, and pathophysiology of migraine. Lancet Neurol. 2017 Jan;16(1):76-87. doi: 10.1016/S1474-4422(16)30293-9. Epub 2016 Nov 9. PMID: 27836433.
Vetvik KG, MacGregor EA. Menstrual migraine: a distinct disorder needing greater recognition. Lancet Neurol. 2021 Apr;20(4):304-315. doi: 10.1016/S1474-4422(20)30482-8. Epub 2021 Feb 15.

NO-BCM-220011


Episode 11: Svimmelhet, del 2

Gjest: Nevrolog og ØNH-spesialist Guttorm Eldøen, Sykehuset Møre og Romsdal, Molde.

Svimmelhet satt i system. For å kunne strukturere anamnesen kan du bruke de fire T-er: Triage, Timing, Triggere og Targeted exam. Kliniske undersøkelser og diagnostisering av akutt, periodevis og kronisk svimmelhet. Litt om vestibulær rehabilitering. Og har pasienten migrene fra før bør du også tenke på migrenøs vertigo.

Nyttige linker:

nhi.no/for-helsepersonell/vestibular-rehabilitering/
tidsskriftet.no/2019/05/klinisk-oversikt/utredning-ved-akutt-svimmelhet
tidsskriftet.no/2019/05/klinisk-oversikt/persisterende-postural-perseptuell-svimmelhet

NO-BCM-220004


Episode 10: Hodepine etter hjernerystelse

Gjest: Nevrolog Aud Nome Dueland, Rikshospitalet og Sandvika Nevrosenter.

Rundt 20% får vedvarende plager etter en hjernerystelse. De aller fleste sliter med hodepine. Det er viktig at hodepinens fenotype blir diagnostisert og riktig behandlet, slik at pasienten føler seg trygg på at det er mulig å bedre plagene selv om det kan ta tid.

Nyttige linker:

www.glasgowcomascale.org/

NO-BCM-220003


Episode 9: Svimmelhet, del 1

Gjest: Nevrolog og ØNH-spesialist Guttorm Eldøen, Sykehuset Møre og Romsdal, Molde.

Har hodepine og migrene noe med svimmelhet å gjøre? Eller omvendt?
Svimmelhet et omfattende og krevende fagområde. Selv om svimmelhet er vanlig kan det være utfordrende å finne årsak. Hør mer om ulike typer svimmelhet, kliniske undersøkelser og hvordan du kan trygge pasienten over tid.

NO-BTX-210121


Episode 8: Tverrfaglig behandling av hodepine og migrene – fysioterapi

Gjest: Spesialfysioterapeut Sara Maria Allen, Nevroklinikken, Rikshospitalet, OUS.

I denne episoden får du høre om hvordan fysioterapeutene kan bidra med tverrfaglig samarbeid, med ikke-medikamentell behandling. Sara Marie Allen snakker om fysisk aktivitet, avspenning og betydningen av det tverrfaglige samarbeidet i møte med hodepine- og migrene-pasienter.

NO-BTX-210120


Episode 7: Migrene og patofysiologi

Gjest: Nevrolog og professor Karl Bjørnar Alstadhaug , UiT Norges arktiske universitet og Nordlandssykehuset Bodø

Den migrenøse hjernen.Lær mer om hva som skjer i hjernen ved et migreneanfall, fra start til slutt av anfallet. Dr. Alstadhaug har selv skrevet en artikkel om dette, «Migraine and the Hypothalamus»,hvor du kan lese mer om hjernens fysiologi og  patofysiologi under et migreneanfall.

Nyttige linker:

«Migraine and the hypothalamus

NO-BTX-210078


Episode 6: PasientforbundetHodepine Norge

Gjest: Laila Mathisen, styreleder i Hodepine Norge

Hodepine Norge er et uavhengig forbund som skal organisere og arbeide for at alle som lider av migrene eller andre hodepinesykdommer skal få et meningsfullt og velfungerende liv. Forbundet jobber også overfor beslutningstagere og myndigheter til det beste for sine medlemmer.

Nyttige linker:

HodepineNorge

NO-BTX-210077


Episode 5: Migrene og sykdomsbyrde

Gjest: Nevrolog Lars Jacob Stovner, Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine, St. Olavs Hospital

Migrene er et stort folkehelseproblem som rammer mange, og kun 50 % av disse har fått en diagnose. WHO har sett på migrene i global sammenheng, og på hva sykdommen medfører av YLD (years lived with disability), lidelser og tapte leveår i den mest produktive fasen av livet.

Nyttige linker:

Migraine remains second among the world’s causes of disability, and first among young women: findings from GBD2019 (nih.gov).
Economic consequences of migraine in Sweden and implications for the cost-effectiveness of onabotulinumtoxinA (Botox) for chronic migraine in Sweden and Norway (nih.gov).

NO-BTX-220013

Episode 4: Medikamentoverforbrukshodepine (MOH)

Gjest: Nevrolog Aud Nome Dueland, Rikshospitalet og Sandvika Nevrosenter

MOH defineres som  regelmessig overforbruk, i mer enn tre måneder, av ett eller flere medikamenter som kan benyttes for akutt og/eller symptomatisk behandling av hodepine. Dette gjelder både triptaner, reseptbelagte smertestillende og smertestillende som kan kjøpes uten resept.

 

Episode 3: Hodepine – organisering, utredning og behandling

Gjest: Nevrolog Anne Hege Aamodt, Rikshospitalet

Pasient, hodepinespesialist og henvisningsrutiner. Organisering av 2. og 3. linjetjenesten.  Og nasjonal hjernehelsestrategi, som hodepinemiljøet og brukerne har jobbet for.

 

Episode 2: Diagnosekriterier

Gjest: Nevrolog Aud Nome Dueland, Rikshospitalet og Sandvika Nevrosenter

Diagnosekriteriene ved migrene, forskjell på episodisk og kronisk migrene, krystallklare dager og migrene med og uten aura.

NO-BTX-210073


Episode 1: Diagnostikk

Gjest: Nevrolog Anne Hege Aadmodt, Rikshospitalet

Diagnostikk av migrene og hodepine, hva bør legene se etter og spørre pasientene om, for finne rett diagnose.


HodePodden Introduksjon

I denne episoden får du høre om hva HodePodden er og bli litt bedre kjent med programleder Tine Poole.

Referanser

  • Ingen referanser tilgjengelig
Lukk