Informasjonskapsler (cookies) kreves for at siden skal fungere optimalt. Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettsiden. Ved å klikke på siden godtar du at vi bruker informasjonskapsler.

Jeg er helsepersonell og søker
medisinsk informasjon om botox®

Gå videre

Jeg er helsepersonell og søker
Informasjon om botulinumtoksin for kosmetisk bruk

Gå videre
HodePodden 03-12-2020

HodePodden – En podkast for deg som jobber med migrene og hodepine

Hva er HodePodden?

I hver episode av HodePodden inviterer programleder Tine Poole en ny spesialist for å snakke om tematikker innenfor migrene og hodepine. HodePodden er et initiativ fra Allergan et Abbvie Company for å fremme kunnskapsdeling og faglige diskusjoner innenfor fagfeltet hodepine og migrene.


Episode 11: Svimmelhet, del 1

Gjest: Nevrolog og ØNH-spesialist Guttorm Eldøen, Sykehuset Møre og Romsdal, Molde.

Har hodepine og migrene noe med svimmelhet å gjøre? Eller omvendt?

Svimmelhet et omfattende og krevende fagområde. Selv om svimmelhet er vanlig kan det være utfordrende å finne årsak. Hør mer om ulike typer svimmelhet, kliniske undersøkelser og hvordan du kan trygge pasienten over tid.


Episode 10: Tverrfaglig behandling av hodepine og migrene – fysioterapi

Gjest: Spesialfysioterapeut Sara Maria Allen, Nevroklinikken, Rikshospitalet, OUS.

I denne episoden får du høre om hvordan fysioterapeutene kan bidra med tverrfaglig samarbeid, med ikke-medikamentell behandling. Sara Marie Allen snakker om fysisk aktivitet, avspenning og betydningen av det tverrfaglige samarbeidet i møte med hodepine- og migrene-pasienter.


Episode 9: Migrene og patofysiologi

Gjest: Nevrolog og professor Karl Bjørnar Alstadhaug , UiT Norges arktiske universitet og Nordlandssykehuset Bodø

Den migrenøse hjernen.Lær mer om hva som skjer i hjernen ved et migreneanfall, fra start til slutt av anfallet. Dr. Alstadhaug har selv skrevet en artikkel om dette, «Migraine and the Hypothalamus»,hvor du kan lese mer om hjernens fysiologi og  patofysiologi under et migreneanfall.

Nyttige linker:

«Migraine and the hypothalamus


HodePodden Episode 8: PasientforbundetHodepine Norge

Gjest: Laila Mathisen, styreleder i Hodepine Norge

Hodepine Norge er et uavhengig forbund som skal organisere og arbeide for at alle som lider av migrene eller andre hodepinesykdommer skal få et meningsfullt og velfungerende liv. Forbundet jobber også overfor beslutningstagere og myndigheter til det beste for sine medlemmer.

Nyttige linker:

HodepineNorge


Episode 7: Henvisningspraksis

Gjest: Nevrolog Christina Sundal, Neuroclinic Lillestrøm

Undersøkelser og behandling av hodepinepasienten i allmennpraksis før henvisning til nevrolog.  Bruk av hodepinekalendere, HIT-6 og andre hjelpemidler i samtale med pasienten. Gode og dårlige henvisningsrutiner.

Nyttige linker:

Migrene – NEL – Norsk Elektronisk Legehåndbok (legehandboka.no)
Migrene – NEL – Nevrologiske prosedyrer (legehandboka.no)
Hodepinekalkulator – MedGuideline


Episode 6: Migrene og sykdomsbyrde

Gjest: Nevrolog Lars Jacob Stovner, Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine, St. Olavs Hospital

Migrene er et stort folkehelseproblem som rammer mange, og kun 50 % av disse har fått en diagnose. WHO har sett på migrene i global sammenheng, og på hva sykdommen medfører av YLD (years lived with disability), lidelser og tapte leveår i den mest produktive fasen av livet.

Nyttige linker:

Migraine remains second among the world’s causes of disability, and first among young women: findings from GBD2019 (nih.gov).
Economic consequences of migraine in Sweden and implications for the cost-effectiveness of onabotulinumtoxinA (Botox) for chronic migraine in Sweden and Norway (nih.gov).


Episode 5:Akutt og forebyggende behandling av migrene

Gjest: Nevrolog Lars Jacob Stovner, Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine, St. Olavs Hospital

Migrenebehandling hos fastlegen, anfallsmedisiner og forebyggende behandling, og når skal pasienten henvises til nevrolog.

Nyttige linker:

Henvisning: Migrene – NEL – Norsk Elektronisk Legehåndbok (legehandboka.no)
Forebyggende behanding: Migrene – NEL – Norsk Elektronisk Legehåndbok (legehandboka.no)


Episode 4: Medikamentoverforbrukshodepine (MOH)

Gjest: Nevrolog Aud Nome Dueland, Rikshospitalet og Sandvika Nevrosenter

MOH defineres som  regelmessig overforbruk, i mer enn tre måneder, av ett eller flere medikamenter som kan benyttes for akutt og/eller symptomatisk behandling av hodepine. Dette gjelder både triptaner, reseptbelagte smertestillende og smertestillende som kan kjøpes uten resept.


Episode 3: Hodepine – organisering, utredning og behandling

Gjest: Nevrolog Anne Hege Aamodt, Rikshospitalet

Pasient, hodepinespesialist og henvisningsrutiner. Organisering av 2. og 3. linjetjenesten.  Og nasjonal hjernehelsestrategi, som hodepinemiljøet og brukerne har jobbet for.


Episode 2: Diagnosekriterier

Gjest: Nevrolog Aud Nome Dueland, Rikshospitalet og Sandvika Nevrosenter

Diagnosekriteriene ved migrene, forskjell på episodisk og kronisk migrene, krystallklare dager og migrene med og uten aura.


Episode 1: Diagnostikk

Gjest: Nevrolog Anne Hege Aadmodt, Rikshospitalet

Diagnostikk av migrene og hodepine, hva bør legene se etter og spørre pasientene om, for finne rett diagnose.


HodePodden Introduksjon

I denne episoden får du høre om hva HodePodden er og bli litt bedre kjent med programleder Tine Poole.

NO-BTX-2050020

Referanser

  • Ingen referanser tilgjengelig
Lukk