Jeg er helsepersonell og søker medisinsk informasjon om BOTOX®

Gå videre
BOTOX® 11-10-2021

Så godt har skandinaviske klinikker klart seg gjennom pandemien

Covid-19 snudde opp ned på rutinene. I starten av pandemien så man en tydelig nedgang i konsultasjoner med pasienter som blir behandlet med botulinumtoksin for kronisk migrene. En ny undersøkelse viser et mer positivt bilde1.

Covid-19 har ført til store utfordringer for helsevesenet over hele verden. Slik er det også i Skandinavia og blant pasienter som blir kontinuerlig behandlet med injeksjoner med botulinumtoksin, for eksempel for kronisk migrene, spastisitet og dystoni.

For å få et bilde av hvordan antallet gjennomførte behandlinger har utviklet seg, sammenlignet med tiden før pandemien, har analysebyrået Kantar utført en spørreundersøkelse blant leger i Sverige, Norge og Danmark som behandler alvorlig migrene med botulinumtoksin. Undersøkelsen ble gjennomført i april og mai 2021.

To tredjedeler tilbake til det normale
Blant klinikkene som behandler alvorlig migrene med botulinumtoksin, anslo to tredjedeler av de som deltok, at antall gjennomførte behandlinger nå er tilbake på samme nivå som før pandemien, pluss/minus 10 prosent. De resterende anslo at de er på mellom 50 og 80 prosent, eller er usikre.

Tabellen er utarbeidet av AbbVie basert på market research Deeper Insights In Treatment of Patients with Severe Migraine1

Slik kan Augmented Reality gi flere pasienter tilgang til BOTOX®-behandling

Les mer her

Referanser

  • 1. Unpublished data, market research Deeper Insights In Treatment of Patients with Severe Migraine, study among neurologists in Scandinavia 2021 by 2021, on behalf of AbbVie.    
Lukk