Jeg er helsepersonell og søker medisinsk informasjon om BOTOX®

Gå videre
BOTOX® 11-10-2021

Så godt har skandinaviske klinikker klart seg gjennom pandemien

Covid-19 snudde opp ned på rutinene. I starten av pandemien så man en tydelig nedgang i konsultasjoner med pasienter som blir behandlet med botulinumtoksin for kronisk migrene. En ny undersøkelse viser et mer positivt bilde1. Covid-19 har ført til store utfordringer for helsevesenet over hele verden. Slik er det også i Skandinavia og blant pasienter...

Kronisk migrene 07-09-2021

En undervurdert sykdom med store kostnader

Sykdomsbyrden av migrene er stor. Likevel er problemet undervurdert, og migrenepasienter må kjempe i det stille, mange ganger uten adekvat hjelp fra helsevesenet, også her i Skandinavia. Derfor gjør vi oppmerksom på Migraine Awareness Week.

Fokal spastisitet etter slag 14-06-2021

Hva kan 300 britiske fysioterapeuter lære oss om injeksjoner av botulinumtoksin?

Bare en liten del av slagpasienter som er kandidater for behandling med botulinumtoksin på grunn av avansert spastisitet, får tilgang til behandlingen. De fleste klinikkene i Norge, Sverige og Danmark mener at mangel på injektører er den største utfordringen. Kan fysioterapeuter være en del av løsningen?

Fokal spastisitet etter slag 22-03-2021

Er tidspunktet for intervensjon viktig for utfallet av effekten?

En studie av Patel, Ward og Jost et al, så på effekten av tidlig intervensjon hos voksne pasienter med post-stroke spastisitet i underekstremitetene.

Fokal spastisitet etter slag 17-02-2021

Dette sier ekspertene om vellykket tverrfaglig samarbeid på klinikken

Samarbeidet mellom forskjellige yrkesgrupper er et sentralt tema når leger innen spastisitetsbehandling får spørsmål om de største utfordringene for å lykkes bedre med behandlingen. Hvordan kan det gjøres på beste måte? Vi har intervjuet noen eksperter på området.

Kronisk migrene 21-01-2021

BOTOX®-veilederen kan hjelpe deg til å utvikle klinikken din

Hva skal til for å starte opp en BOTOX®-klinikk? Og hva er de enkleste grepene for å forbedre pasientflyten i en eksisterende klinikk? BOTOX®-veilederen hjelper deg til å identifisere fokusområdene innen behandling av kronisk migrene. Hvis du leser dette, er du antageligvis interessert i å starte behandling med BOTOX® til pasienter med kronisk migrene. Eller...

Referanser

  • [DRG]   -   Therapeutic Botulinum Toxin, Market Insights, Global, 2021. DRG, Clarivate Millennium Research Group, Inc.
  • [BOT]   -   BOTOX SPC 19.05.2022, avsnitt 5.1
  • [BOT4]   -   BOTOX SPC 19.05.2022, avsnitt 4.8
Lukk