Jeg er helsepersonell og søker medisinsk informasjon om BOTOX®

Gå videre

BOTOX®-behandling med BOTOX®-injeksjoner

Redusere symptombyrden hos pasientene dine

De medisinske tilstandene som BOTOX® brukes for, reduserer pasientens komfort og velbefinnende vesentlig. Tilstandene er kroniske med en høyst merkbar nedsatt funksjon.1-9 Målet med behandlingen er å redusere plagene som pasienten oppleverBOT1.

Slik foregår behandling med BOTOX®BOT2

Behandlingen gis i form av BOTOX®-injeksjoner med fortynnede flasker på 50, 100 eller 200 Allergan-enheter. BOTOX® injiseres direkte i det påvirkede området i henhold til oppsatt administreringsprotokoll. Injeksjonene av BOTOX® gis på flere steder innenfor det påvirkede området.

Du og din pasient har bestemt deg for behandling med BOTOX®. Hvordan forbereder du deg på beste måte?

Behandling med BOTOX®

Resultat og effekt av BOTOX®-behandlingBOT2

Doseringen og varigheten av effekt avhenger av pasient og hvilken tilstand som behandles. Målet for behandlingen med BOTOX® er at pasienten skal oppleve en klinisk relevant reduksjon av symptomer.

Du kan lese mer om resultat og effekt av BOTOX®. Det gjør det enklere for deg når du skal diskutere forventninger av behandlingen med pasienten.

Effekt av BOTOX®

Les mer om emnet i disse relaterte nyhetene

BOTOX® 11-10-2021

Så godt har skandinaviske klinikker klart seg gjennom pandemien

Covid-19 snudde opp ned på rutinene. I starten av pandemien så man en tydelig nedgang i konsultasjoner med pasienter som blir behandlet med botulinumtoksin for kronisk migrene. En ny undersøkelse viser et mer positivt bilde1. Covid-19 har ført til store utfordringer for helsevesenet over hele verden. Slik er det også i Skandinavia og blant pasienter...

Kronisk migrene 07-09-2021

En undervurdert sykdom med store kostnader

Sykdomsbyrden av migrene er stor. Likevel er problemet undervurdert, og migrenepasienter må kjempe i det stille, mange ganger uten adekvat hjelp fra helsevesenet, også her i Skandinavia. Derfor gjør vi oppmerksom på Migraine Awareness Week.

Referanser

  • [BOT1]   -   BOTOX SPC 19.05.2022, avsnitt 4.1
  • [1]   -   Schinwelski MJ, Sitek EJ, Wąż P, et al. Prevalence and predictors of post-stroke spasticity and its impact on daily living and quality of life. Neurol Neurochir Pol. 2019;53(6):449-457.
  • [2]   -   Koman LA, Smith BP, Balkrishman R. Spasticity associated with cerebral palsy in children: guidelines for the use of botulinum A toxin. Paediatr Drugs. 2003;5(1):11-23
  • [3]   -   Abrams P, Kelleher CJ, Kerr LA, et al. Overactive bladder significantly affects quality of life. Am J Manag Care. 2000;6(11 Suppl):S580-90
  • [4]   -   Tang DH, Colayco D, Piercy J, et al. Impact of urinary incontinence on health-related quality of life, daily activities, and healthcare resource utilization in patients with neurogenic detrusor overactivity. BMC Neurol. 2014 Apr 4;14:74
  • [5]   -   Cetindag IB, Boley TM, Webb KN, et al. Long-term results and quality-of-life measures in the management of hyperhidrosis. Thorac Surg Clin. 2008 May;18(2):217-22
  • [6]   -   Lantéri-Minet M, Duru G, Mudge M, et al. Quality of life impairment, disability and economic burden associated with chronic daily headache, focusing on chronic migraine with or without medication overuse: a systematic review. Cephalalgia. 2011 May;31(7):837-85
  • [7]   -   Camfield L, Ben‐Shlomo Y, Warner TT. Impact of cervical dystonia on quality of life. Mov Disord. 2002 Jul;17(4):838-41
  • [8]   -   Tucha O, Naumann M, Berg D, et al. Quality of life in patients with blepharospasm. Acta neurologica scandinavica, 2002 103(1);49-52
  • [9]   -   Cuenca-Martínez F, Zapardiel-Sánchez E, Carrasco-González E, et al. Assessing anxiety, depression and quality of life in patients with peripheral facial palsy: a systematic review. PeerJ. 2020 Dec 1;8:e10449
Lukk