Jeg er helsepersonell og søker
medisinsk informasjon om botox®

Gå videre

BOTOX®-behandling med
BOTOX®-injeksjoner

Redusere symptombyrden hos pasientene dine

De medisinske tilstandene som BOTOX® brukes for, reduserer pasientens komfort og velbefinnende vesentlig. Tilstanden er kronisk med en høyst merkbar nedsatt funksjon. Målet med behandlingen er å redusere plagene som pasienten opplever, eller i beste fall bli kvitt plagene helt.

Slik foregår behandling med BOTOX®

Behandlingen gis i form av BOTOX®-injeksjoner med fortynnede flasker på 50, 100 eller 200 Allergan-enheter. BOTOX® injiseres direkte i det påvirkede området i henhold til oppsatt administreringsprotokoll. Injeksjonene av BOTOX® gis på flere steder innen det påvirkede området.

Du og din pasient har bestemt deg for behandling med BOTOX®. Hvordan forbereder du deg på beste måte?

Behandling med BOTOX®

Du kan lese mer om resultat og effekt av BOTOX®. Det gjør det enklere for deg når du skal diskutere forventninger av behandlingen med pasienten.

Effekt av BOTOX®

Resultat og effekt av BOTOX®-behandling

Doseringen og effektens varighet avhenger av pasient og hvilken tilstand som behandles. Målet for behandlingen med BOTOX® er at pasienten skal oppleve en klinisk relevant reduksjon av symptomer, eller i beste fall bli kvitt dem helt.

Les mer om emnet i disse relaterte nyhetene

BOTOX® 11-10-2021

Så godt har skandinaviske klinikker klart seg gjennom pandemien

Covid-19 snudde opp ned på rutinene. I starten av pandemien så man en tydelig nedgang i konsultasjoner med pasienter som blir behandlet med botulinumtoksin for kronisk migrene. En ny undersøkelse viser et mer positivt bilde. Covid-19 har ført til store utfordringer for helsevesenet over hele verden. Slik er det også i Skandinavia og blant pasienter...

Kronisk migrene 07-09-2021

En undervurdert sykdom med store kostnader

Sykdomsbyrden av migrene er stor. Likevel er problemet undervurdert, og migrenepasienter må kjempe i det stille, mange ganger uten adekvat hjelp fra helsevesenet, også her i Skandinavia. Derfor gjør vi oppmerksom på Migraine Awareness Week.

Referanser

  • Ingen referanser tilgjengelig
Lukk