Jeg er helsepersonell og søker medisinsk informasjon om BOTOX®

Gå videre

BOTOX® skal ikke i leppene

Et av de vanligste søkene på internett når det gjelder BOTOX® er ”botox + lepper”GOG

Søkemønsteret peker på en av de vanligste misforståelsene om BOTOX® og botulinumtoksin. Hvordan kunne det bli slik?

BOTOX® er et spesifikt legemiddel i klassen botulinumtoksin type A. BOTOX® er godkjent av Statens legemiddelverk, og brukes som behandling mot flere symptomer og sykdommer, deriblant kronisk migrene.BOT1

BOTOX® er det mest anvendte botulinumtoksinet i verden.DRG Selv om det vanligste bruksområdet for botulinumtoksin er terapeutisk, det vil si mot sykdommer og symptomer som migrene og spastisitet, gjenstår det faktum at det er som behandling mot ansiktsrynker at botulinumtoksin er mest kjent.GOG

Google-statistikk gir innsikt

Statistikk om hvordan vi søker etter informasjon på internett kan gi oss innsikt om allmennhetens og pasienters oppfatning om forskjellige ting. Søkemønsteret ”botox + lepper” og ”botox i leppene” peker på en sammenblanding av BOTOX® og fillers.

BOTOX® gir ikke fyldigere lepper

Virkningsmekanismen til BOTOX® gir en muskelavslappende effektBOT, sammenlignet med fillers som brukes for å gjenopprette eller legge til volum i utvalgte deler av ansiktet. Å injisere BOTOX® i leppene på en pasient vil således ikke gi den ønskede effekten.

Les mer om godkjente bruksområder for BOTOX®

Les mer her

Referanser

  • [BOT]   -   BOTOX SPC 19.05.2022, avsnitt 5.1
  • [BOT1]   -   BOTOX SPC 19.05.2022, avsnitt 4.1
  • [DRG]   -   Therapeutic Botulinum Toxin, Market Insights, Global, 2021. DRG, Clarivate Millennium Research Group, Inc. https://clarivate.com/products/research-reports/report/m360bt0007-medtech-therapeutic-botulinum-toxin-market-insights/
  • [GOG]   -   Google analyse på botox; botox.se-SEO_190205
Lukk