Jeg er helsepersonell og søker
medisinsk informasjon om botox®

Gå videre

Et av de vanligste søkene på internett når det gjelder BOTOX® er ”botox + lepper”.

Søkemønsteret peker på en av de vanligste misforståelsene om BOTOX® og botulinumtoksin. Hvordan kunne det bli slik?

BOTOX® er et spesifikt legemiddel i klassen botulinumtoksin type A. BOTOX® er godkjent av legemiddelverket, og brukes som behandling mot flere symptomer og sykdommer, deriblant kronisk migrene.BOT

BOTOX® er det mest anvendte botulinumtoksinet i verden*, DOF0156. Selv om det vanligste bruksområdet for botulinumtoksin er terapeutisk, det vil si mot sykdommer og symptomer som migrene og spastisitet, gjenstår det faktum at det er som behandling mot ansiktsrynker at botulinumtoksin er mest kjent.

Google-statistikk gir innsikt

Statistikk om hvordan vi søker etter informasjon på internett kan gi oss innsikt om allmennhetens og pasienters oppfatning om forskjellige ting. Søkemønsteret ”botox + lepper” og ”botox i leppene” peker på en sammenblanding av BOTOX® og fillers.

”Det virker som om BOTOX® er blitt synonymt med medisinsk estetikk i alminnelighet og blir fremfor alt misoppfattet som fillerinjeksjoner.”

– Niclas Berg, produktsjef for BOTOX® hos Allergan.

BOTOX® i leppene er kontraindisert

Virkningsmekanismen til BOTOX® gir en muskelavslappende effekt, sammenlignet med fillers som brukes for å gjenopprette eller legge til volum i utvalgte deler av ansiktet. Å injisere BOTOX® i leppene på en pasient vil således ikke gi den ønskede effekten.

”Nå tror jeg virkelig ikke at noen leger skulle komme på tanken å injisere BOTOX® i leppene på en pasient, men for å være helt tydelig er det absolutt kontraindisert.”
– Niclas Berg

Les mer om legemiddelverket godkjente bruksområder for BOTOX®

Les mer her

Referanser

  • [BOT]   -   BOTOX® Summary or Product Characteristics
  • [DOF0156]   -   Allergan. Data on File. INT/0156/2015
  • *   -   sett till antalet sålda doser
Lukk