Jeg er helsepersonell og søker medisinsk informasjon om BOTOX®

Gå videre

BOTOX® og bivirkninger

Alle legemidler kan forårsake bivirkninger, også BOTOX®. Hvordan ser bivirkningsprofilen ut for BOTOX®?

BOTOX® er et legemiddel i klassen botulinumtoksin type A. BOTOX® er godkjent av Statens legemiddelverk, og brukes som behandling mot flere symptomer og sykdommer, deriblant kronisk migrene.BOT1

BOTOX® er det mest anvendte botulinumtoksinet i verden. I mars 2019 feiret vi en milepæl da hetteglass nummer 100 millioner av BOTOX® ble fremstilt.1

Hvilke aldersgrupper får BOTOX®?

Sikkerhet og effekt av BOTOX® for andre indikasjoner enn de som er beskrevet for den pediatriske populasjonen, har ikke blitt fastslått. Ingen doseringsanbefalinger kan gis for andre indikasjoner enn fokal spastisitet forbundet med cerebral parese hos barn.BOT2

Blefarospasme/Hemifacial spasme 12 år
Cervikal dystoni 12 år
Fokal spastisitet hos pediatriske pasienter med cerebral parese 2 år
Fokal spastisitet i håndledd og hånd og ankel og fot hos voksne slagpasienter. 18 år
Kronisk migrene 18 år
Overaktiv blære (OAB) og nevrogenoveraktiv detrusor (NDO) 18 år
Primær aksillær hyperhidrose 12 år (begrenset erfaring hos ungdommer mellom 12 og 17 år)

Tabellen er utarbeidet av Abbvie basert på SPC avsnitt 4.2

Siden tilstrekkelige data mangler, skal BOTOX® ikke brukes under graviditet eller av fertile kvinner som ikke bruker prevensjon, hvis ikke strengt nødvendig.BOT5

Systemisk behandling kontra lokal behandling

For de aller fleste kan behandlingen utføres uten plagsomme bivirkninger. Hyppigheten av behandlingsavbrudd som følge av bivirkninger i de fase III-studiene som lå til grunn for markedsføringstillatelsen var 3,8 % for BOTOX®, sammenlignet med 1,2 % for placebo.BOT4

Klassifisering av bivirkningerBOT4

Hvor vanlig forekomsten av en bivirkning er blir klassifisert på følgende måte. Se tabellen nedenfor.

Svært vanlige forekommer hos flere enn 1 av 10 brukere
Vanlige forekommer hos 1 til 10 av 100 brukere
Mindre vanlige forekommer hos 1 til 10 av 1 000 brukere
Sjeldne forekommer hos 1 til 10 av 10 000 brukere
Svært sjeldne forekommer hos færre enn 1 av 10 000 brukere

Tabellen er utarbeidet av Abbvie basert på SPC avsnitt 4.8

Referanser

  • [BOT1]   -   BOTOX SPC 19.05.2022, avsnitt 4.1
  • [BOT2]   -   BOTOX SPC 19.05.2022, avsnitt 4.2
  • [BOT4]   -   BOTOX SPC 19.05.2022, avsnitt 4.8
  • [BOT5]   -   BOTOX SPC 19.05.2022, avsnitt 4.6
  • 1   -   https://aestheticmed.co.uk/site/industrynewsdetails/allergan-reaches-historic-botox-milestone-with-100-million-vials
Lukk