Jeg er helsepersonell og søker
medisinsk informasjon om botox®

Gå videre

Alle legemidler kan forårsake bivirkninger, også BOTOX®. Hvordan ser sikkerhetsprofilen ut for BOTOX®?

BOTOX® er et legemiddel i klassen botulinumtoksin type A. BOTOX® er godkjent av legemiddelverket, og brukes som behandling mot flere symptomer og sykdommer, deriblant kronisk migrene.BOT

Når mange mennesker får behandling med et legemiddel, bygges det opp erfaringer om hvor effektivt, men også hvor sikkert et legemiddel er. BOTOX® er det mest anvendte botulinumtoksinet i verden. I mars 2019 feiret vi en milepæl da hetteglass nummer 100 millioner av BOTOX® ble fremstilt.DOF

Hvem kan få BOTOX®

Sikkerhet og effekt av BOTOX® for andre indikasjoner enn de som er beskrevet for den pediatriske populasjonen, har ikke blitt fastslått. Ingen doseringsanbefalinger kan gis for andre indikasjoner enn fokal spastisitet forbundet med cerebral parese hos barn.BOT

Blefarospasme/Hemifacial spasme 12 år
Cervikal dystoni 12 år
Fokal spastisitet forbundet med cerebral parese hos barn 2 år
Fokal spastisitet i håndledd og hånd og ankel og fot hos voksne slagpasienter. 18 år
Kronisk migrene (CM) 18 år
Overaktiv blære (OAB) og nevrogenoveraktiv detrusor (NDO) 18 år
Primær aksillær hyperhidrose 12 år (begrenset erfaring hos ungdommer mellom 12 og 17 år)

Siden tilstrekkelige data mangler, skal BOTOX® ikke brukes under graviditet eller av fertile kvinner som ikke bruker prevensjon, hvis ikke strengt nødvendig.BOT

Systemisk behandling kontra lokal behandling

Alle legemidler kan gi bivirkninger, også BOTOX®. I motsetning til legemidler som tas i tablettform og virker systemisk, virker BOTOX® hovedsakelig lokalt der det injiseres og ikke i hele kroppen. Dette påvirker sikkerhetsprofilen.

For de aller fleste kan behandlingen utføres uten plagsomme bivirkninger. Hyppigheten av behandlingsavbrudd som følge av bivirkninger i de fase III-studiene som lå til grunn for markedsføringstillatelsen var 3,8 % for BOTOX®, sammenlignet med 1,2 % for placebo.

Vanlige og mindre vanlige bivirkninger

Hvor vanlig forekomsten av en bivirkning er blir klassifisert på følgende måte. Se tabellen nedenfor.

Svært vanlige forekommer hos flere enn 1 av 10 brukere
Vanlige forekommer hos 1 til 10 av 100 brukere
Mindre vanlige forekommer hos 1 til 10 av 1 000 brukere
Sjeldne forekommer hos 1 til 10 av 10 000 brukere
Svært sjeldne forekommer hos færre enn 1 av 10 000 brukere

Generelt om BOTOX® og bivirkninger

Vanligvis oppstår bivirkninger i løpet av de første dagene etter BOTOX®-injeksjonene. De varer vanligvis i kort tid, men kan vedvare i flere måneder og i sjeldne tilfeller lengre.
Bivirkningene er i en viss grad avhengige av hvor på kroppen injeksjonene blir satt og for hvilken sykdom eller for hvilke symptomer behandlingen blir gitt. For behandling av fokal spastisitet etter slag forekommer for eksempel utslett, muskelsvakhet, perifert ødem og fall som vanlige bivirkninger.

For fullstendig sikkerhetsprofil, se BOTOX® preparatomtale på felleskatalogen.no

Referanser

  • [BOT]   -   BOTOX® Summary or Product Characteristics
  • [DOF]   -   Allergan. Data on file. INT/0102/2019a
Lukk