Jeg er helsepersonell og søker
medisinsk informasjon om botox®

Gå videre

Forberede BOTOX®-behandling

Botulinumtoksinenheter kan ikke overføres fra ett preparat til et annet. Dosering som er anbefalt i Allergan-enheter er forskjellig fra andre botulinumtoksinpreparater. BOTOX® skal bare gis av lege eller sykepleier med kompetanse om behandlingen, herunder bruken av det nødvendige utstyret.

Spesifikke anbefalinger om optimal dosering og antall injeksjonssteder per muskel har blitt fastsatt for flere indikasjoner, men ikke alle. I disse tilfellene skal individuelle behandlingsrutiner derfor legges opp for den aktuelle pasienten. Optimal dosering bør bestemmes ved hjelp av titrering. Den anbefalte maksimale dosen skal imidlertid ikke overskrides.

Fortynningstabell for BOTOX® hetteglass

BOTOX fortynning
BOTOX® må bare løses i steril, fysiologisk natriumkloridløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9 % injeksjonsvæske).

Fortynningstabell for BOTOX® 50, 100 og 200 Allergan-enheter hetteglass-størrelser for alle indikasjoner unntatt blæresykdommer:

Hetteglass med 50 enheter Hetteglass med 100 enheter Hetteglass med 200 enheter
Resulterende dose (enheter/ 0,1 ml) Mengde fortynningsmiddel (steril ikke-konservert fysiologisk saltvannsoppløsning (0,9 % natriumklorid injeksjonsvæske, oppløsning)) tilsatt et hetteglass med 50 enheter Mengde fortynningsmiddel (steril ikke-konservert fysiologisk saltvannsoppløsning (0,9 % natriumklorid injeksjonsvæske, oppløsning)) tilsatt et hetteglass med 100 enheter Mengde fortynningsmiddel (steril ikke-konservert fysiologisk saltvannsoppløsning (0,9 % natriumklorid injeksjonsvæske, oppløsning)) tilsatt et hetteglass med 200 enheter
20 enheter 0,25 ml 0,5 ml 1 ml
10 enheter 0,5 ml 1 ml 2 ml
5 enheter 1 ml 2 ml 4 ml
2,5 enheter 2 ml 4 ml 8 ml
1,5 enheter 4 ml 8 ml

Hvis du leter etter instruksjoner for fortynning for behandling av ansiktsrynker, kan du lese mer her.

Fortynningstabell for BOTOX® ved blæreforstyrrelser

BOTOX® må bare løses i steril, fysiologisk natriumkloridløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9 % injeksjonsvæske).

Idiopatisk overaktiv urinblære

Nevrogen overaktivitet i detrusor

Under BOTOX®-behandling

Behandling med BOTOX® er oftest en prosedyre på mellom 15 og 30 minutter. Området for injeksjon bør vaskes av og eventuell bedøvelse gis. Hvis det finnes en pågående infeksjon i det aktuelle området, skal behandlingen utsettes til et senere tidspunkt når infeksjonen er borte.

For administreringsmåte, doser og behandlingsuker, kan du se videre for aktuell indikasjon:

Leter du etter informasjon om behandling mot moderate til uttalte ansiktsrynker? Les mer her.

Etter BOTOX®-behandling

I de aller fleste tilfeller kan pasienten etter en behandling utføre sine daglige aktiviteter som vanlig. Som ved alle injeksjoner er det mulig at injeksjonsmetoden kan føre til infeksjon, smerte, hevelse, unormal følelse i huden (f.eks. stikk eller nummenhet), redusert følelse i huden, ømhet, rødhet og/eller blødning/blåmerker på injeksjonsstedet. Som regel pleier denne typen bivirkning å forsvinne etter noen timer.

Enkelte kan oppleve blodtrykksfall eller besvime. Dette kan være en følge av smerte og/eller uro knyttet til injeksjonen.

Uteblitt effekt av BOTOX®

Hvis behandlingen mislykkes ved den første behandlingen, det vil si hvis klinisk relevant forbedring uteblir en måned etter injeksjon sammenlignet med utgangsposisjonen, må du følge rådene nedenfor:

  • Klinisk verifisering, som kan inkludere EMG-undersøkelse, av toksinets aktivitet i den injiserte muskelen eller musklene,
  • Analyse av årsaken til at det mislyktes, for eksempel feilaktig valg av muskler for injeksjonen, utilstrekkelig dose, dårlig injeksjonsteknikk, kontrakturer, altfor svake antagonistmuskler, utvikling av toksinnøytraliserende antistoffer,
  • Fornyet vurdering av egnetheten ved å behandle med botulinumtoksin type A,
  • Hvis det ikke opptrer noen uønskede effekter etter den første behandlingen, gjennomføres en andre behandlingsomgang i henhold til følgende: a) juster dosen med hensyn til analyseresultatet fra den tidligere mislykkede behandlingen, b) bruk EMG, og c) behold et intervall på tre måneder mellom de to behandlingene.

Ved uteblitt eller avtakende effekt etter gjentatte injeksjoner skal alternative behandlingsmetoder anvendes.

Ved behandling av voksne pasienter, herunder behandling av flere indikasjoner, skal den høyeste kumulative dosen ikke overstige 400 enheter over et 12-ukers intervall.

Tid til effekt og varighet av behandlingseffekten for alle indikasjoner

Effekt av BOTOX®

Referanser

  • Ingen referanser tilgjengelig
Lukk