Informasjonskapsler (cookies) kreves for at siden skal fungere optimalt. Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettsiden. Ved å klikke på siden godtar du at vi bruker informasjonskapsler.

Jeg er helsepersonell og søker
medisinsk informasjon om botox®

Gå videre

Jeg er helsepersonell og søker
Informasjon om botulinumtoksin for kosmetisk bruk

Gå videre

Behandling av rynker i ansiktet

Behandling med VISTABEL® botulinumtoksin gir langtidsvirkende forbedring av ansiktsrynker og aldersrelaterte linjer i ansiktet.

VISTABEL® indikasjon: behandling av ansiktsrynker

For å redusere rynker og linjer som naturlig oppstår i ansiktet, brukes VISTABEL® ved tre godkjente indikasjoner:

 • Moderat til uttalt glabellarynker, den såkalte «sinnarynken» som oppstår når pannen rynkes maksimalt.
 • Moderate til uttalte rynker i øyets utkanter som oppstår ved maksimalt smil, såkalte kråketær/smilerynker.
 • Moderate til uttalte pannerynker som oppstår ved maksimalt hevede øyebryn.

VISTABEL® brukes når ansiktsrynkenes omfang har en betydelig psykologisk påvirkning på voksne pasienter.VIS

VISTABEL® er det første*og mest solgte toksinet i verden** 1, 2

Med langt nærvær på markedet har Allergans botulinumtoksin type A blitt brukt i over 25 år og er et velprøvd legemiddel.

Over 25 år siden første godkjenningDOF0423

Godkjent for 30 indikasjonerDOF0572 i 97 land verden overDOF0721

Mer enn 3 600 publikasjoner og over 150 kliniske studierDOF0721

Sikkerhets- og effektprofil basert på 88 randomiserte kliniske studierDOF0721

Skreddersydd produksjonsprosess sikrer produkt av høy kvalitetDOF0179,BRM14

Cirka 80 millioner injeksjonsflasker produsert i verden siden 1990DOF0721

Klinisk effekt og sikkerhet

Det finnes ingen kliniske data for pasienter under 18 år. Det finnes begrensede data fra kliniske fase III-studier med VISTABEL® for pasienter over 65 år. Ingen spesiell dosejustering er imidlertid nødvendig for bruk hos eldre.VIS

Behandling med VISTABEL® – uttynning og administrering

VISTABEL® må bare løses i steril, fysiologisk natriumkloridløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9 % injeksjonsvæske). I samsvar med uttynningstabellen nedenfor skal den angitte mengden steril normal saltløsning uten konserveringsmiddel (0,9 % natriumkloridløsning for injeksjon) trekkes opp i en injeksjonssprøyte for å få en klargjort løsning med konsentrasjonen på 4 enheter/0,1 m.

Injeksjonsflaskens størrelse Mengde tilsatt uttynningsvæske (steril normal saltløsning uten konserveringsmiddel [0,9 % natriumkloridlösning för injektion]) Resulterende dose (enheter per 0,1 ml)
50 enheter 1,25 ml 4,0 enheter
100 enheter 2,5 ml 4,0 enheter

Anbefalt injeksjonsvolum for hver injeksjon i muskulatur er 0,1 ml. VIS

Målet med rynkebehandling

VISTABEL® kan brukes som monoterapi for respektive indikasjonsområde. Målet med samtidige injeksjonsbehandlinger med VISTABEL® er å oppnå et balansert og naturlig ansiktsuttrykk.LOR13 Pasienter har rapportert at de følte seg bedre vedrørende rynkene etter behandling med VISTABEL®.FAG17, DEB18

Etter VISTABEL®-behandling

Den forventet farmakologiske effekten av botulinumtoksin er lokal muskelsvakhet. Som kan forventes ved alle typer injeksjoner kan selve stikket medføre smerte/en brennende eller stikkende følelse, hevelse og/eller blåmerker. Pasienten trenger ikke å forberede seg for å bli på klinikken gjennom dagen. I sin alminnelighet opptrer bivirkninger innen de første dagene etter en injeksjon og er av forbigående art.VIS

Effekt av VISTABEL®

VISTABEL® injiseres lokalt i svært små doser, og derfor er risikoen for at VISTABEL® skal spre seg til andre deler av kroppen, svært liten. Dessuten forsvinner effekten av VISTABEL® fra kroppen helt, og tilbakegang til normal impulsoverføring skjer vanlig innen 12 uker etter injeksjonen når nerveterminalene nok en gang får kontakt med muskelendeplatene. VIS

Vanlige bivirkninger av VISTABEL®-behandling

Bivirkninger av stoffet og behandlingsrelaterte bivirkninger er like mellom VISTABEL®-behandlingsområdetSOL16

 • Den vanligste bivirkningen er nasofaryngitt og hodepine
 • Den vanligste behandlingsrelaterte bivirkningen er hodepine og ansiktsparese

Ingen alvorlige behandlingsrelaterte bivirkninger er rapportert, og ingen avbrudd av behandling på grunn av bivirkninger er rapportert

Øyelokkptose, øyelokkødem og øyebrynptose er sjelden ved samtidig behandling av de tre indikasjonsområdene med VISTABEL®.FAG17, DEB18

Bivirkning Insidens i studie 142 FAG17 Insidens i studie 143 DEB18
VISTABEL 40 U (n=374) PLACEBO (n=100) VISTABEL 64 U (n=746) VISTABEL 40 U (n=318) PLACEBO (n=156)
Øyelokkptose 2,7 % 0 % 0,9 % 1,6 % 0,6 %
Øyelokkødem 1,6 % 0 % 0,1 % 1,3 % 0 %
Øyebrynptose 4,3 % 0 % 1,2 % 1,9 % 0 %

Tabell tilpasset fra Faigen, et al. Dermatol Surg. 2017;43:S274-284 and De Boulle et al. Dermatol Surg 2018;00:1–12.

Uteblitt effekt av rynkebehandling med VISTABEL®

Hvis det ikke skjedde betydelig forbedring sammenlignet med utgangsposisjonen en måned etter injeksjonen, bør følgende tiltak settes i verk:

 • Analyse av årsakene til at det mislyktes, f.eks. injeksjon i feil muskler, dårlig injeksjonsteknikk, dannelse av toksinnøytraliserende antistoffer, utilstrekkelig dose.
 • Fornyet vurdering av egnetheten ved å behandle med botulinumtoksin type A.

Hvis det ikke oppsto noen uønskede sekundære effekter av den første behandlingsomgangen, kan en andre behandlingsomgang innledes. Det skal være minst tre måneders mellomrom mellom de to behandlingsomgangene. VIS

VISTABEL® – i erfaringen
ligger tryggheten

Referanser

 • [VIS]   -   VISTABEL® Summary of Product characteristics.
 • [DOF0423]   -   Allergan. Data on file. INT/0423/2016. July 2016.
 • [DOF0572]   -   Allergan. Data on File. INT/0572/2016. June 2016
 • [DOF0721]   -   Allergan. Data on File. INT/0721/2017. September 2017. Indications include both aesthetic and therapeutic.
 • [DOF0179]   -   Allergan. Data on File. INT/0179/2015.
 • [BRM14]   -   Brin MF, et al. Biologics. 2014;8:227–241.
 • [DOF0827]   -   Allergan. Data on file. INT/0827/2017. September 2017. Data collected Q1 2017.
 • [CAR15]   -   Carruthers A, et al.Dermatol Surg. 2015;41(6):693–701.
 • [DEB18]   -   De Boulle et al. Dermatol Surg 2018;00:1-12.
 • [FAG17]   -   Fagien, et al . Dermatol Surg. 2017; 43;S274-284.
 • [SOL16]   -   Solish N, et al. Dermatol Surg. 2016;42(3):410–419.
 • [BEE11]   -   Beer KR, et al. J Drugs Dermatol. 2011;10(1):39–44.
 • [LOW05]   -   Lowe NJ, et al. Dermatol Surg. 2005;31(3):257–262.
 • [LOR13]   -   Lorenc ZP, et al. Aesthetic Plast Surg. 2013;37(5):975–983.
 •    
 • 1.   -   Allergan. Data on file INT/0423/2016
 • 2.   -   Allergan. Data on file INT/0827/2017 – Botox is the #1 selling product of its type in the world.
 • *   -   First licensed Botulinum Toxin Type A
 • **   -   Therapeutic and aesthetic use
Lukk