Jeg er helsepersonell og søker medisinsk informasjon om BOTOX®

Gå videre

Kronisk migrene

BOTOX®-indikasjon

BOTOX® (botulinumtoksin type A) symptomlindring hos voksne som oppfyller kriteriene for kronisk migrene (hodepine i ≥15 dager pr. måned hvorav minst 8 dager med migrene) og som har respondert utilfredsstillende eller er intolerante overfor profylaktisk behandling av migrene.BOT1

BOTOX® og injeksjonsparadigmet PREEMPT er utviklet spesifikt for å behandle kronisk migrene

 

Klinisk effekt og sikkerhet

BOTOX® er det eneste legemidlet som er godkjent spesifikt for behandling av kronisk migrene BOT1, 1

Statistisk signifikant færre dager med hodepine sammenlignet med placebo (p<0,001)BOT

Endring fra baseline av gjennomsnittlig antall dager med hodepine uke 24: BOTOX® (n = 688) -8,4 dager vs. placebo (n = 696) -6,6 dager

HIT-6 (Headache Impact Test) uke 24: BOTOX® -4,8 sammenlignet med placebo -2,4 (p<0,001)BOT

Endring fra baseline i totalpoeng i samsvar med HIT6

 

En fase 4-studie over 108 uker viser at effekten opprettholdes ved gjentatt behadling (n = 716).BLU18 Effekten av en BOTOX®-behandling varer i cirka tre månder. Behandling må derfor som regel gjentas hver tredje måned.BOT

Behandling med BOTOX® kan lindre kronisk migrene

Virkningsmekanismene for BOTOX® ved kronisk migrene ikke helt klarlagt. Preklinisk forskning indikerer at BOTOX® kan blokkere frisettingen av transmitterstoffer som er forbundet med smerte. Dette kan hemme perifer sensibilisering, og eventuelt medføre at også sentral sensibilisering hemmes. BOT BOTOX® er kanskje mer kjent for sin muskelavslappende effekt, men den vurderes å være av underordnet betydning ved migrenebehandling.

Injeksjonsparadigmet er spesifikt utformet for behandling av kronisk migrene, med anbefalt 12-ukers behandlingsintervall

Read More

Tilby pasienten migrenetesten HIT-6 for å forenkle evalueringen av BOTOX®-behandlingen.

Migrenetesten HIT-6 for pasienten

Kronisk migrene

Mer materiale og fakta om kronisk migrene å tilby pasienten finnes på www.kroniskmigrene.no.

Kronisk migrene

Les mer om emnet i disse relaterte nyhetene

BOTOX® 11-10-2021

Så godt har skandinaviske klinikker klart seg gjennom pandemien

Covid-19 snudde opp ned på rutinene. I starten av pandemien så man en tydelig nedgang i konsultasjoner med pasienter som blir behandlet med botulinumtoksin for kronisk migrene. En ny undersøkelse viser et mer positivt bilde1. Covid-19 har ført til store utfordringer for helsevesenet over hele verden. Slik er det også i Skandinavia og blant pasienter...

Kronisk migrene 07-09-2021

En undervurdert sykdom med store kostnader

Sykdomsbyrden av migrene er stor. Likevel er problemet undervurdert, og migrenepasienter må kjempe i det stille, mange ganger uten adekvat hjelp fra helsevesenet, også her i Skandinavia. Derfor gjør vi oppmerksom på Migraine Awareness Week.

Referanser

 • [BOT]   -   BOTOX SPC 19.05.2022, avsnitt 5.1
 • [BOT1]   -   BOTOX SPC 19.05.2022, avsnitt 4.1
 • [WHO]   -   The global burden of disease: 2004 update. Available at: www.who.int/publications/i/item/9789241563710
 • [ADA15]   -   Adams AM, Serrano D, Buse D et al. The impact of chronic migraine: The chronic migraine epidemiology and outcomes (CaMEO) study methods and baseline results. Cephalalgia 2015;35(7):563-578
 • [BUS18]   -   Buse DC, Powers SW, Gelfand AA et al. Adolescent perspectives on the burden of a parent’s migraine: results from the CaMEO study, Headache. 2018;58(4):512-524
 • [BUS10]   -   Buse DC, Manack A, Serrano D, et al. Sociodemographic and comorbidity profiles of chronic migraine and episodic migraine sufferers. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2010; 81: 428-432
 • [BLU18]   -   Blumenfeld AM, Stark RJ, Freeman MC et al. Long-term study of the efficacy and safety of OnabotulinumtoxinA for the prevention of chronic migraine: COMPEL study. J Headache Pain. 2018;19(1):13
 • [AUR11]   -   Aurora SK, Winner P, Freeman MC et al. OnabotulinumtoxinA for treatment of chronic migraine: Pooled analyses of the 56-week PREEMPT clinical program. Headache 2011 ; 51: 1358–1373
 • [BLU10]   -   Blumenfeld AM, Silberstein SD, Dodick DW et al. Method of injection of OnabotulinumtoxinA for chronic migraine: A safe, well-tolerated, and effective treatment paradigm based on the PREEMPT clinical program. Headache 2010; 50: 1406–1418
 • [BLU17]   -   Blumenfeld AM, Silberstein SD, Dodick DW et al. Insights into the functional anatomy behin the PREEMPT injecting paradigm: Guidance on achieving optimal outcomes. Headache 2017;57(5):766-777
 • [1]   -   www.legemiddelsok.no, 13.04.2022
Lukk