Jeg er helsepersonell og søker
medisinsk informasjon om botox®

Gå videre

Kronisk migrene
og hodepine hver dag

BOTOX®-indikasjon

BOTOX® (botulinumtoksin type A) symptomlindring hos voksne som oppfyller kriteriene for kronisk migrene (hodepine i ≥15 dager pr. måned hvorav minst 8 dager med migrene) og som har respondert utilfredsstillende eller er intolerante overfor profylaktisk behandling av migrene.BOT

BOTOX® og injeksjonsparadigmet PREEMPT er utviklet spesifikt for å behandle kronisk migrene

 

Klinisk effekt og sikkerhet

BOTOX® er det eneste legemiddelet som er spesifikt godkjent for behandling av kronisk migrene BLU10, DOD10, AUR11, LIP16, SIL15

Statistisk signifikant færre dager med hodepine sammenlignet med placebo (p<0.001)BOT

Endring fra baseline av gjennomsnittlig antall dager med hodepine uke 24: BOTOX® -8,4 dager vs. placebo -6,6 dager

Statistisk signifikant forbedring av livskvalitet sammenlignet med placebo (p<0,001)BOT

Endring fra baseline i totalpoeng i samsvar med Headache Impact Test, HIT-6 uke 24: BOTOX® -4,8 sammenlignet med placebo -2,4

Det kan være nødvendig med tre behandlingssykluser for å evaluere det kliniske resultatetSIL15

Effekten av BOTOX® bygges opp gradvis. Effekten av en BOTOX®-behandling sitter i cirka tre måneder. Behandling må derfor som regel gjentas hver tredje måned.BOT

Behandling med BOTOX® kan lindre kronisk migrene

Virkningsmekanismene for BOTOX® ved kronisk migrene ikke helt klarlagt. Preklinisk forskning indikerer at BOTOX® kan blokkere frisettingen av transmitterstoffer som er forbundet med smerte. Dette kan hemme perifer sensibilisering, og eventuelt medføre at også sentral sensibilisering hemmes. BOT BOTOX® er kanskje mer kjent for sin muskelavslappende effekt, men den vurderes å være av underordnet betydning ved migrenebehandling.

Injeksjonsparadigmet er spesifikt utformet for behandling av kronisk migrene, med anbefalt 12-ukers behandlingsintervall

Behandling med BOTOX®

Tilby pasienten migrenetesten HIT-6 for å forenkle evalueringen av BOTOX®-behandlingen.

Migrenetesten HIT-6 for pasienten

Kronisk migrene

Mer materiale og fakta om kronisk migrene å tilby pasienten finnes på www.kroniskmigrene.no.

Kronisk migrene

Les mer om emnet i disse relaterte nyhetene

BOTOX® 11-10-2021

Så godt har skandinaviske klinikker klart seg gjennom pandemien

Covid-19 snudde opp ned på rutinene. I starten av pandemien så man en tydelig nedgang i konsultasjoner med pasienter som blir behandlet med botulinumtoksin for kronisk migrene. En ny undersøkelse viser et mer positivt bilde. Covid-19 har ført til store utfordringer for helsevesenet over hele verden. Slik er det også i Skandinavia og blant pasienter...

Kronisk migrene 07-09-2021

En undervurdert sykdom med store kostnader

Sykdomsbyrden av migrene er stor. Likevel er problemet undervurdert, og migrenepasienter må kjempe i det stille, mange ganger uten adekvat hjelp fra helsevesenet, også her i Skandinavia. Derfor gjør vi oppmerksom på Migraine Awareness Week.

Referanser

 • [BOT]   -   BOTOX® Summary or Product Characteristics.
 • [WHO]   -   The global burden of disease: 2004 update. Available at: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/2004_report_update/en/. Accessed October 2018.
 • [BUS17]   -   Buse DC, et al. Presented at the American Headache Society Annual Scientific Meeting
 • [ADA15]   -   Adam AM, et al. Cephalalgia. 2015;35(7):563-578.
 • [BUS18]   -   Buse DC, et al. Headache. 2018;58(4):512-524.
 • [BUS10]   -   Buse DC, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2010; 81: 428–432.
 • [AUR11]   -   Aurora SK, et al. Headache 2011 ; 51: 1358–1373.
 • [BLU18]   -   Blumenfeld AM, et al. J Headache Pain. 2018;19(1):13.
 • [BYU17]   -   Byun Jl, et al. J Clin Neurol. 2017;13(1)-98-100.
 • [NEG16]   -   Negro A, et al. J Headache Pain. 2016;17:1.
 • [KHA15]   -   Khalil M, et al. International Headache Congress (IHC) 2015, 14-17 May; Valencia, Spain. Poster.
 • [AIC16]   -   Aicua-Rapun I, et al. J Headache Pain. 2016;17:112.
 • [STA17]   -   Sterk C, et al. The Australian and New Zealand Association of Neurologists Annual Scientific Meeting (ANZAN ASM) 2017, 9-12 May; Gold Coast, Queensland, Australia.
 • [KOL16]   -   Kollewe K, et al. J Nevral Transm. 2016;123(5):533-540.
 • [VIK16]   -   Vikelis M, et al. J Headache Pain. 2016;17(1):84.
 • [BLU10]   -   Blumenfeld AM, et al. Headache 2010; 50: 1406–1418.
 • [BLU17]   -   Blumenfeld AM, et al. Headache. 2018;57(5):766-777.
 • [DOD10]   -   Dodick OW, et al. Headache 2010; 50: 921–936.
 • [LIP16]   -   Lipton RB, et al. Cephalalgia 2016: 0333102416652092.
 • [SIL15]   -   Silberstein SD, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015; 86: 996–1001.
 • †   -   Åpen, multisenterstudie med en arm med voksne CM-pasienter som er behandlet med 155 U BOTOX® hver 12. uke ved hjelp av et fast injeksjonsparadigme med «fixed-site, fixed-dose».
 • 1   -   Blumenfeld AM, et al. The European Headache and Migraine Trust (EHMTIC) 2016; 15–18 September 2016; Glasgow, UK.
Lukk