Jeg er helsepersonell og søker medisinsk informasjon om BOTOX®

Gå videre

Migrenesymptomer og diagnosekriterier

Vurder pasientens migreneplager

HIT6-testen gir deg dialoggrunnlag for å vurdere pasientens migrenesymptomer. HIT6 står for Headache Impact Test og omfatter 6 spørsmål.YAN11

1

Når du har hodepine, hvor ofte er smertene sterke?

0%
2

Hvor ofte begrenser hodepinen deg fra å gjøre hverdagslige aktiviteter, f.eks. husarbeid, jobb, skolearbeid eller sosiale aktiviteter?

0%
3

Når du har hodepine, hvor ofte ønsker du at du kunne legge deg ned?

0%
4

De 4 siste ukene, hvor ofte har du følt deg for trett til å utføre jobben din eller andre hverdagslige aktiviteter på grunn av hodepinen?

0%
5

I løpet av de siste 4 ukene, hvor ofte har du følt deg oppgitt, sint eller irritert på grunn av hodepinen?

0%
6

I løpet av de fire siste ukene, hvor ofte har hodepinen begrenset evnen til å konsentrere seg på jobben eller ved hverdagslige aktiviteter.

0%
Beregne resultatet

Totalt antal:

Total poengsum vil være i området 36-78 poeng. En høy poengsum indikerer at pasientens hverdag er sterkt påvirket av hodepinen. Oppfordre pasienten til å gjøre testen og bruk den som et støtteverktøy under konsultasjonen. Testen er også en måte å evaluere og følge resultatene av behandlingen.

Svar på alle spørsmålene for å få et riktig resultat.

Migreneanfall og diagnosekriterier

Kronisk migrene skiller seg fra episodisk migrene og er definert av den internasjonale hodepineorganisasjonen ICHD somIHS:

Hodepine ≥ 15 dager per måned

Hvorav migrene ≥ 8 dager per måned

Pågående minst 3 måneder de 12 siste månedene (som ikke trenger å være sammenhengende)IHS

Pasienter med kronisk migrene er mer funksjonshemmet av sykdommen enn ved andre typer migrene og opplever høyere frekvens av:

Familie- og arbeidslivsrelaterte problemer BUS18, BUS10

Søvnforstyrrelser TIS20

Depresjon og angst ADA15

Referanser

  • [IHS]   -   ICHD guidelines 3rd edition. Available at: www.ihs-headache.org/ichd-guidelines. Accessed October 2019
  • [BUS18]   -   Buse DC, Powers SW, Gelfand AA et al. Adolescent perspectives on the burden of a parent’s migraine: results from the CaMEO study, Headache. 2018;58(4):512-524
  • [BUS10]   -   Buse DC, Manack A, Serrano D, et al. Sociodemographic and comorbidity profiles of chronic migraine and episodic migraine sufferers. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2010; 81: 428-432
  • [TIS20]   -   Tiseo C, Vacca A, Felbusch A, et al. Migraine and sleep disorders: a systematic review. J Headache Pain. 2020 Oct 27;21(1):126
  • [ADA15]   -   Adams AM, Serrano D, Buse D et al. The impact of chronic migraine: The chronic migraine epidemiology and outcomes (CaMEO) study methods and baseline results. Cephalalgia 2015;35(7):563-578
  • [YAN11]   -   Yang M, Rendas-Baum R, Varon SF et al. Validation of the Headache Impact Test (HIT-6™) across episodic and chronic migraine. Cephalalgia. 2011 Feb;31(3):357-67
Lukk