Jeg er helsepersonell og søker medisinsk informasjon om BOTOX®

Gå videre

Behandling ved kronisk migrene

BOTOX® for å behandle kronisk migrene

PREEMPT-injeksjonsparadigme ble utformet spesifikt for behandling av kronisk migrene, på grunnlag av den eksisterende kunnskapen om patofysiologien. BLU10, BLU17 31–39 intramuskulære injeksjoner administreres på fikserte punkter i hode og nakke hver 12. uke. BOT2

BOTOX®-injeksjoner, injeksjonsparadigmeBOT2

BOTOX® PREEMPT-injeksjonsparadigme ved behandling av kronisk migrene

Anbefalt dose: 155 enheter til 195 enheter administrert intramuskulært i form av injeksjoner på 0,1 ml (5 enheter) på 31 eller opptil 39 injeksjonssteder.

Her presenteres en oversikt av injeksjonspunktene for PREEMPT:

Hode/nakkeområde Total dosering (antall injeksjonsstedera)
A. Korrugatorb 10 enheter (2 steder)
B. Procerus 5 enheter (1 sted)
C. Frontalisb 20 enheter (4 steder)
D. Temporalisb 40 enheter (8 steder) opptil 50 enheter (opptil 10 steder)
E. Occipitalisb 30 enheter (6 steder) opptil 40 enheter (opptil 8 steder)
F. Nakkens paraspinale musklerb 20 enheter (4 steder)
G. Trapeziusb 30 enheter (6 steder) opptil 50 enheter (opptil 10 steder)
Total dosering: 155 enheter til 195 enheter
31 til 39 injeksjonssteder

Tabellen er utarbeidet av Abbvie basert på SPC avsnitt 4.2

a 1 i.m. injeksjonssted = 0,1 ml = 5 enheter BOTOX®
b Dosen distribueres bilateralt
* Enheter er lik Allergan-enheter

PREEMPT-paradigmet retter seg inn mot 7 muskelområder

31 injeksjonssteder er identifisert og skal injiseres med spesifikt 5 enheter på hvert sted (kalt «fixed-site, fixed dose»). I tillegg til disse finnes ytterligere 8 potensielle injeksjonssteder, i henhold til prinsippene «følg smerten» (kalt «follow the pain»). Det totale antallet enheter er derfor 155–195.


A KORRUGATOR
10 enheter
(2 injeksjonssteder)
Injeksjon: overflatiske, 90 °

B PROCERUS
5 enheter
(1 injeksjonssted)
Injeksjon: overflatiske, 90 °

C FRONTALIS
20 enheter
(4 injeksjonssteder)
Injeksjon: overflatiske 45 °

D TEMPORALIS
40 enheter
(8 injeksjonssteder)
Injeksjon: overflatiske, 45°,
vinklet oppover

TEMPORALIS *
Opptil ytterligere 10 enheter
(2 injeksjonssteder)
Injeksjon: overflatiske, 45°,
vinklet oppover

E OCCIPITALIS
30 enheter
(6 injeksjonssteder)
Injeksjon: overflatiske, 45°,
vinklet oppover

OCCIPITALIS
Opptil ytterligere 10 enheter
(2 injeksjonssteder)
Injeksjon: overflatiske, 45°,
vinklet oppover

F NAKKENS PARASPINALE MUSKLER
20 enheter
(4 injeksjonssteder)
Injeksjon: overflatiske, 45°,
nær facia
G TRAPEZIUS
30 enheter
(6 injeksjonssteder)
Injeksjon: overflatisk
TRAPEZIUS
Opptil ytterligere 20 enheter
(4 injeksjonssteder)
Injeksjon: overflatisk

Bildene er utarbeidet av Abbvie basert på SPC avsnitt 4.2
*Follow The Pain

 

Fortynningsinstruksjoner ved bruk av et hetteglass med 200 Allergan-enheter

1

Trekk opp 4 ml steril fysiologisk saltvannsoppløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9 % injeksjonsvæske) i en 5 ml sprøyte.

2

Tilsett natriumkloridoppløsningen* i 45-graders vinkel til injeksjonsflasken. La nålen stå i flasken.Vakumet i flasken viser at det sterile miljøet i flasken er intakt. Ikke bruk flasken hvis vakumet ikke trekker natriumkloridoppløsningen inn i flasken.

3

Roter flasken forsiktig. Ikke rist!

4

Koble en 1 ml-sprøyte med 0,1 ml graderinger til nålen i flasken, og trekk opp 1 ml av den klargjorte BOTOX-oppløsningen. Løsne sprøyten og koble til en 30-gauge injeksjonsnål. Gjenta prosedyren med de 3 andre 1 ml injeksjonssprøytene.

5

Når prosedyren er klar, skal du ha foran deg: 4 stk. 1 ml sprøyter, hver sprøyte fylt med 1 ml 50 enheter BOTOX®, og på hver sprøyte er det påsatt en 30-gauge kanyle. (1-toms nåler kan brukes for tykkere halsmuskel) Ferdiguttynnet injeksjonsoppløsning:
0,1 ml = 5 Allergan-enheter

*Steril fysiologisk saltvannsoppløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9 % injeksjonsvæske)

Fortynningsinstruksjoner ved bruk av to hetteglass med 100 Allergan-enheter

1

Trekk opp 2 ml steril fysiologisk saltvannsoppløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9 % injeksjonsvæske) i de to 3 ml sprøytene.

2

Tilsett natriumkloridoppløsningen* i 45-graders vinkel til injeksjonsflaskene. Etterlat nålen i flaskene. Vakumet i flasken viser at det sterile miljøet i flasken er intakt. Ikke bruk flasken hvis vakumet ikke trekker natriumkloridoppløsningen inn i flasken.

3

Roter flasken forsiktig. Ikke rist!

4

Koble en 1 ml sprøyte med 0,1 ml graderinger til nålen i hver flaske. Trekk opp 1 ml av den klargjorte BOTOX-oppløsningen i respektive sprøyte. Løsne de to sprøytene, og koble til 30-gauge injeksjonsnåler. Gjenta prosedyren med de 2 andre 1 ml injeksjonssprøytene.

5

Når prosedyren er klar, skal du ha foran deg: 4 stk. 1 ml sprøyter, hver sprøyte fylt med 1 ml 50 enheter BOTOX®, og på hver sprøyte er det påsatt en 30-gauge kanyle. (1-toms nåler kan brukes til tykkere halsmuskel)

Ferdiguttynnet injeksjonsløsning: 0,1 ml = 5 Allergan-enheter

*Steril fysiologisk saltvannsoppløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9 % injeksjonsvæske)

Film: Fortynning av 200 Allergan-enheter

BivirkningerBOT4

I kliniske utprøvinger av kronisk migrene var andelen pasienter som rapporterte en eller annen form for bivirkning, 26 prosent ved den første behandlingen, noe som ble redusert til 11 prosent ved den andre behandlingen. Lokal muskelsvakhet utgjør den forventede farmakologiske effekten av botulinumtoksin i muskulatur. Les mer her

Referanser

  • [BLU10]   -   Blumenfeld AM, Silberstein SD, Dodick DW et al. Method of injection of OnabotulinumtoxinA for chronic migraine: A safe, well-tolerated, and effective treatment paradigm based on the PREEMPT clinical program. Headache 2010; 50: 1406–1418
  • [BLU17]   -   Blumenfeld AM, Silberstein SD, Dodick DW et al. Insights into the functional anatomy behin the PREEMPT injecting paradigm: Guidance on achieving optimal outcomes. Headache 2017;57(5):766-777
  • [BOT2]   -   BOTOX SPC 19.05.2022, avsnitt 4.2
  • [BOT4]   -   BOTOX SPC 19.05.2022, avsnitt 4.8
Lukk