Jeg er helsepersonell og søker
medisinsk informasjon om botox®

Gå videre

Et spørsmål som både du som behandlende lege og pasientene dine kanskje har, gjelder prisen på en behandling med BOTOX®.

Nedenfor beskrives hvilke aspekter som påvirker dette.

BOTOX® er et legemiddel i klassen botulinumtoksin type A, godkjent av legemiddelverket, og brukes til behandling mot flere symptomer og sykdommer, deriblant kronisk migrene.BOT BOTOX® er det mest anvendte botulinumtoksinet i verden*,SPC.

Omfattes av individuell refusjon

BOTOX® er et legemiddel med forhåndsgodkjent refusjon og omfattes av ordningen med frikort for helsetjenester. For pasientene innebærer dette at kostnaden for BOTOX® når det skrives ut på resept omfattes av ordningen med egenandelstak på helsetjenester.

Antall enheter

Prisen på BOTOX® er avhengig av antall enheter som brukes til behandlingen. Jo flere enheter som trengs for et ønsket behandlingsresultat, desto flere hetteglass med BOTOX® må man bruke. For behandling med BOTOX® mot kronisk migrene brukes for eksempel mellom 155 og 195 enheter.BOT

Pasientandel

Akkurat som for alle behandlinger betaler pasienten  egenandel  for selve konsultasjonen. Den totale prisen for en BOTOX®-behandling kan således være ulik, avhengig av hvilken behandling du som lege utfører og på hvilken klinikk den blir utført.

Les mer om hvordan en BOTOX-behandling blir utført.

Les mer her

Referanser

  • * sett till antal sålda doser    
  • [BOT]   -   BOTOX preparatomtale, felleskatalogen.no (2020)
  • [SPC]   -   BOTOX® Summary or Product Characteristics
Lukk