Jeg er helsepersonell og søker medisinsk informasjon om BOTOX®

Gå videre

Botox® pris

Et spørsmål som både du som behandlende lege og pasientene dine kanskje har, gjelder prisen på en behandling med BOTOX®.

Nedenfor beskrives hvilke aspekter som påvirker dette.

BOTOX® er et legemiddel i klassen botulinumtoksin type A, godkjent av legemiddelverket, og brukes til behandling mot flere symptomer og sykdommer, deriblant kronisk migrene.BOT1 BOTOX® er det mest solgte botulinumtoksinet i verden.DRG

BOTOX®-behandling utenfor sykehus

BOTOX® kan ikke forskrives direkte på blå resept, men det kan søkes Helfo om dekning/refusjon. For å få refusjon, kreves det at man har ført hodepinedagbok, prøvd minst 3 forebyggende legemidler fra forskjellige legemiddelklasser, og forsøkt medikamentsanering hvis det foreligger medikamentoverforbruk. Hvis søknaden om BOTOX® på blå resept innvilges, blir mesteparten av pasientens utgifter til BOTOX® refundert.
Det er kun spesialist i anestesiologi eller nevrologi, eller en lege ved offentlig sykehus, som kan søke om refusjon på vegne av pasienten.HFO

Antall enheter

Prisen på BOTOX® er avhengig av antall enheter som brukes til behandlingen. Jo flere enheter som trengs for et ønsket behandlingsresultat, desto flere hetteglass med BOTOX® må man bruke. For behandling med BOTOX® mot kronisk migrene brukes for eksempel mellom 155 og 195 enheter.BOT2

Pasientandel

Akkurat som for alle behandlinger betaler pasienten egenandel for selve konsultasjonen. Den totale prisen for en BOTOX®-behandling kan således være ulik, avhengig av hvilken behandling du som lege utfører og på hvilken klinikk den blir utført.

Les mer om hvordan en BOTOX-behandling blir utført.

Les mer her

Referanser

  • [BOT1]   -   BOTOX SPC 19.05.2022, seksjon 4.1
  • [BOT2]   -   BOTOX SPC 19.05.2022, seksjon 4.2
  • [DRG]   -   Therapeutic Botulinum Toxin, Market Insights, Global, 2021. DRG, Clarivate Millennium Research Group, Inc. https://clarivate.com/products/research-reports/report/m360bt0007-medtech-therapeutic-botulinum-toxin-market-insights/
  • (HFO)   -   https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/kapittel-5-stonad-ved-helsetjenester/vedlegg-1-til--5-14-legemiddellisten/virkestoffer/botulinumtoksin-type-a-1
Lukk